Dostępne dokumenty i formularze


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PUM w Szczecinie  (Zarządzenie Rektora Nr 183/2020 z 01.01.2021): regulamin ZFŚS PUM

Zmiany do regulaminu Zarządzenie Rektora Nr 36/2021   , wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w zajęciach Klubu TKKF 

Tabela dofinansowań dla pracowników, emerytów/rencistów - tabela

Roczny Plan Rzeczowo-Finansowy gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych PUM  w Szczecinie w roku 2023 (Zarządzenie Rektora Nr 46/2023) : Roczny Plan 2023

Zarządzenie Rektora 169/2023 zmieniające Roczny Plan Rzeczowo-Finansowy 

Formularz wniosku o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie: wniosek

Dofinansowanie do pobytu w Ośrodkach Wczasowych PUM dla pracowników, emerytów i rencistów PUM, Wniosek o dofinansowanie,

Formularz wniosku o dofinansowanie indywidualnych zajęć sportowo-rekreacyjnych: Wniosek o dopłatę do zajęć sportowo-rekreacyjnych

Formularz wniosku o przyznanie 70 % dofinansowania do imprez kulturalno-oświatowych-Wniosek

Formularz wniosku o dofinansowanie do żłobków i przedszkoli oraz innych form opieki dzienniej: Wniosek o dofinansowanie do żłobków i przedszkoli

Formularz wniosku o pożyczkę mieszkaniową: Wniosek - pożyczka mieszkaniowa ,  Kosztorys Prac Remontowych

Terminy turnusów i opłaty za pobyt w Ośrodkach Wczasowych PUM: Zarządzenie Rektora 42/2023

Klauzula informacyjna do Zarządzenia Rektora nr 20/2022 ws. organizacji wypoczynku w OW PUM


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886