Pracownicy Dziekanatu


Kierownik dziekanatu – pokój nr 11

dr n. zdr. DOROTA ROGALSKA
tel. 91 48 00 943
dorota.rogalska@pum.edu.pl

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

 

Obsługa studentów w dziekanacie:

wtorek 800–1300
czwartek, piątek 1100–1500

sobota 900–1300 – wskazane datami – soboty zjazdowe: 16.03.2024 r.; 6.04.2024 r.; 27.04.2024 r.; 25.05.2024 r.

 

pokój nr 12

pokój nr 14

 • logopedia kliniczna
  z terapią zajęciową I° ST
 • pielęgniarstwo I° ST (2, 3 rok)
 • pielęgniarstwo I° NST
  (3 rok 2021/2022)
  (3 rok 2020/2021)
 • ratownictwo medyczne
  z bezpieczeństwem morskim
  i sektora offshore I° ST
 • dietetyka kliniczna II° ST
 • położnictwo II° ST
 • dietetyka kliniczna I° ST
 • pielęgniarstwo I° ST (1 rok)
 • pielęgniarstwo II° ST
 • kosmetologia I° NST
 • kosmetologia II° NST
 • pielęgniarstwo II° NST
 • fizjoterapia JM ST
 • położnictwo I° ST
 • pielęgniarstwo I° NST
  (1 rok 2023/2024)
  (2 rok 2022/2023)
 • dietetyka kliniczna I° NST
 • położnictwo II° NST
 • kosmetologia I° ST
 • kosmetologia II° ST
 • psychologia zdrowia JM ST
Aleksandra Jaśkiewicz
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 941
aleksandra.jaskiewicz@pum.edu.pl
Karolina Kibitz
samodzielny referent
tel. 91 48 00 991
karolina.kibitz@pum.edu.pl
mgr inż. Agata Kowalczyk
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 942
agata.kowalczyk@pum.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Lange
samodzielny referent
tel. 91 48 00 940
aleksandra.lange@pum.edu.pl

 

pokój nr 13

 • obsługa kancelaryjno-biurowa; obsługa administracyjna Rady Naukowej
 • współpraca z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • ustalanie terminów egzaminów dyplomowych
mgr Joanna Włodarska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 950
joanna.wlodarska@pum.edu.pl

 

pokój nr 9

pokój nr 9A

pokój nr 10A

obsługa administracyjna
przewodów doktorskich,
postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
obsługa administracyjna Rady Naukowej

koordynacja praktyk studenckich

obsługa administracyjna
Rady Dydaktycznej,
sprawozdawczość, koordynowanie programów studiów, nostryfikacje
obsługa administracyjna
Rady Dydaktycznej,
koordynowanie programów studiów

mgr Monika Skierczyńska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 946

monika.skierczynska@pum.edu.pl

mgr Andżelika Klimińska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 964
andzelika.kliminska@pum.edu.pl
mgr Edyta Pelczar
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 926
edyta.pelczar@pum.edu.pl
dr n. med. Agnieszka Popadowska
specjalista w administracji
tel.91 48 00 992
agnieszka.popadowska@pum.edu.pl
mgr Bożena Haraszczuk
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 969
bozena.haraszczuk@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886