Pracownicy Dziekanatu


Kierownik dziekanatu – pokój nr 11

dr n. zdr. DOROTA ROGALSKA
tel. 91 48 00 943
dorota.rogalska@pum.edu.pl

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

Obsługa studentów w dziekanacie:

 •    wtorek, czwartek, piątek 1100 –1500

 •    sobota 900–1300 wskazane poniższymi datami (soboty zjazdowe):
     – 25.03.2023 r.
     – 1.04.2023 r., 22.04.2023 r.
     – 6.05.2023 r., 13.05.2023 r.
     – 3.06.2023 r.

pokój nr 12

pokój nr 13

pokój nr 14

 • pielęgniarstwo I° ST
 • pielęgniarstwo I° NST (2, 3 rok)
 • logopedia kliniczna
  z terapią zajęciową I° ST

 

w zastępstwie

 • psychologia zdrowia JM  ST
 • kosmetologia II rok II° ST
 • dietetyka kliniczna I° ST
 • dietetyka kliniczna II° ST
 • dietetyka I° ST
 • dietetyka II° ST
 • pielęgniarstwo II° ST
 • położnictwo II° ST
 • kosmetologia I° NST
 • kosmetologia II° NST
 • pielęgniarstwo II° NST

 

w zastępstwie

 • kosmetologia I° ST
 • kosmetologia I rok II° ST
obsługa kancelaryjno-biurowa;
obsługa administracyjna
Rady Naukowej;
współpraca z Działem Nauki
i Współpracy z Zagranicą;
ustalanie terminów egzaminów dyplomowych
 • fizjoterapia JM ST
 • położnictwo I° ST
 • pielęgniarstwo I° NST (1 rok)
  (I rok 2022/2023)

 

w zastępstwie

 • ratownictwo medyczne I° ST
 • dietetyka kliniczna I° NST
 • położnictwo II° NST

 

 

 • kosmetologia I° ST
 • kosmetologia II° ST
 • psychologia zdrowia JM  ST
 • ratownictwo medyczne I° ST
 • dietetyka kliniczna I° NST
 • położnictwo II° NST
Aleksandra Jaśkiewicz
samodzielny referent
tel. 91 48 00 941
aleksandra.jaskiewicz@pum.edu.pl
Karolina Kibitz
samodzielny referent
tel. 91 48 00 991
karolina.kibitz@pum.edu.pl
mgr Joanna Włodarska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 950
joanna.wlodarska@pum.edu.pl
mgr inż. Agata Kowalczyk
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 942
agata.kowalczyk@pum.edu.pl

nieobecna

mgr Anna Caboń
samodzielny referent
tel. 91 48 00 940
anna.cabon@pum.edu.pl

 

pokój nr 9

pokój nr 9A

pokój nr 10A

obsługa administracyjna
przewodów doktorskich,
postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
obsługa administracyjna Rady Naukowej

koordynacja praktyk studenckich

obsługa administracyjna
Rady Dydaktycznej,
sprawozdawczość, koordynowanie programów studiów
obsługa administracyjna
Rady Dydaktycznej,
koordynowanie programów studiów

mgr Monika Skierczyńska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 946
monika.skierczynska@pum.edu.pl

mgr Andżelika Klimińska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 964
andzelika.kliminska@pum.edu.pl
mgr Edyta Pelczar
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 926
edyta.pelczar@pum.edu.pl
dr n. med. Agnieszka Popadowska
specjalista w administracji
tel.91 48 00 992
agnieszka.popadowska@pum.edu.pl
mgr Bożena Haraszczuk
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 969
bozena.haraszczuk@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886