Pacownicy Dziekanatu


Kierownik dziekanatu - pokój nr 11

dr n. zdr. DOROTA ROGALSKA
tel. 91 48 00 943
dorota.rogalska@pum.edu.pl

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW

Obsługa studentów w dziekanacie:

 •    wtorek, czwartek, piątek 1100 –1500

 •    sobota 900–1300 (soboty zjazdowe)

pokój nr 12

pokój nr 13

pokój nr 14

 • pielęgniarstwo I° ST
 • pielęgniarstwo I° NST
 • dietetyka kliniczna I° ST
 • dietetyka kliniczna II° ST
 • dietetyka I° ST
 • dietetyka II° ST
 • pielęgniarstwo II° ST
 • położnictwo II° ST
 • kosmetologia I° NST
 • kosmetologia II° NST
 • pielęgniarstwo II° NST
obsługa kancelaryjno-biurowa;
obsługa administracyjna
Rady Naukowej;
współpraca z Działem Nauki
i Współpracy z Zagranicą;
ustalanie terminów egzaminów dyplomowych
 • fizjoterapia JM ST
 • fizjoterapia II° NST
 • położnictwo I° ST
 • kosmetologia I° ST
 • kosmetologia II° ST
 • psychologia zdrowia JM  ST
 • ratownictwo medyczne I° ST
 • dietetyka kliniczna I° NST
Aleksandra Jaśkiewicz
samodzielny referent
tel. 91 48 00 941
aleksandra.jaskiewicz@pum.edu.pl
Karolina Kibitz
samodzielny referent
tel. 91 48 00 991
karolina.kibitz@pum.edu.pl
mgr Joanna Włodarska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 950
joanna.wlodarska@pum.edu.pl
mgr inż. Agata Kowalczyk
samodzielny referent
tel. 91 48 00 942
agata.kowalczyk@pum.edu.pl
mgr Anna Caboń
samodzielny referent
tel. 91 48 00 940
anna.cabon@pum.edu.pl

 

pokój nr 9

pokój nr 9A

pokój nr 10A

obsługa administracyjna
przewodów doktorskich,
postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
obsługa administracyjna Rady Naukowej

koordynacja praktyk studenckich

obsługa administracyjna
Rady Dydaktycznej,
sprawozdawczość, koordynowanie programów studiów
obsługa administracyjna
Rady Dydaktycznej,
koordynowanie programów studiów

mgr Monika Skierczyńska
samodzielny referent
tel. 91 48 00 946
monika.skierczynska@pum.edu.pl

mgr Andżelika Klimińska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 964
andzelika.kliminska@pum.edu.pl
mgr Edyta Pelczar
samodzielny referent
tel. 91 48 00 926
edyta.pelczar@pum.edu.pl
dr n. med. Agnieszka Popadowska
specjalista w administracji
tel.91 48 00 992
agnieszka.popadowska@pum.edu.pl
mgr Bożena Haraszczuk
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 969
bozena.haraszczuk@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886