Student


Zachęcamy do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych


Opiekunowie roku 2023/2024

Opiekunowie roku 2022/2023

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie w sprawie zmiany terminu Juwenaliów 2022/2023

Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2022/2023

Regulamin studiów obowiązujacy od roku akademickiego 2022/2023


Opłata za studia niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023

Opłata za studia – Pielęgniarstwo I° NST w roku akademickim 2022/2023


Szczegółowe zasady przenoszenia Studenta z innej Uczelni

Szczegółowe zasady przenoszenia Studenta z innego Kierunku/Wydziału PUM


  • w Dziekanacie WNoZ ul. Żołnierska 48, pok. 12 lub 14 (odpowiednio do kierunku)
  • koszt legitymacji 22 zł

 

Opłatę należy uiścić:

  • przelewem na indywidualne konto płatności elektronicznych, którego numer każdy Student I roku otrzyma poprzez stronę Wirtualnego Dziekanatu (zalogowanie na indywidualne konto Wirtualnego Dziekanatu proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją przesłaną na adres e-mail podany we wniosku o przyjęcie na studia).

UWAGA!

Studenci urodzeni w 1996 r. i wcześniej tracą możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego swoich rodziców – INFORMACJE NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ W DZIALE SPRAW SOCJALNYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Mogą być ubezpieczani przez Uczelnię pod warunkiem, że:

 

nie mają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu (np. współmałżonek, praca, własna firma, renta),

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886