Stypendium Ministra


UWAGA!

Szczegółowe informacje na temat stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe w roku akademickim 2022/2023 zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001271/O/D20221271.pdf


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886