Terminy egzaminów


Studia stacjonarne

Kierunek

Jednolite studia magisterskie

Studia I°

Studia II°

Dietetyka kliniczna           1 2 3 1 2
Fizjoterapia 1 2 3 4 5          
Kosmetologia           1 2 3 1 2
Logopedia kliniczna z terapią zajęciową           1 2      
Pielęgniarstwo           1 2 3 1 2
Położnictwo           1 2 3 1 2
Psychologia zdrowia 1 2 3 4 5          
Ratownictwo medyczne
z bezpieczeństwem morskim
i sektora offshore
          1        

 

Studia niestacjonarne

Kierunek

Jednolite studia magisterskie

Studia I°

Studia II°

Dietetyka kliniczna           1 2 3    
Kosmetologia           1 2 3 1 2
Pielęgniarstwo           1 2 3 1 2
Położnictwo                   2

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886