Praktyki


Koordynacja praktyk zawodowych

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Żołnierska 48, pok.9A

Przyjęcia studentów: wtorek 8.00 - 13.00, czwartek i piątek 11.00 - 15.00

 

mgr Andżelika Klimińska
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 964

andzelika.kliminska@pum.edu.pl

mgr Edyta Pelczar
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 926

edyta.pelczar@pum.edu.pl

 

              


Rozwiń treść

MENTORZY ZAWODU

  • Kryteria doboru Mentora praktyk zawodowych
  • Oświadczenie Mentora (dla osób, które nie zawierają umowy-zlecenia, a chcą prowadzić PZ.                                                                                                                   Wypełniony dokument należy dostarczyć do koordynatora praktyk WNoZ ul. Żołnierska 48, pokój 9A).

 

Dokumenty do zawarcia umowy-zlecenie na prowadzenie PZ

Poniższe dokumenty należy złożyć u koordynatora praktyk
ul. Żołnierska 48, pokój 9A

wtorek 8.00 -13.00, czwartek i piątek 11.00 -15.00
poniedziałek, środa - po uzgodnieniu telefonicznym 91 48-00-964 lub 926
  1. Umowa-zlecenie (umowę proszę wydrukować w dwóch egzemplarzach)                   
  2. Ankieta-zlecenie 
  3. Oświadczenie Mentora
  4. Harmonogram czasu pracy
  5. Lista studentów
  6. Rachunek
  7. PPK wniosek
  8. PPK rezygnacja
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886