Przewody i postępowania doktorskie


Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.

Postępowania doktorskie - Studium Doktoranckie

Postępowania doktorskie - tryb stacjonarny Szkoła Doktorska

Postępowania doktorskie - tryb eksternistyczny


Terminy posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu w roku akademickim 2022/2023:

  • 2022-10-19
  • 2022-11-16
  • 2022-12-14
  • 2023-01-18
  • 2023-02-08
  • 2023-03-22
  • 2023-04-19
  • 2023-05-17
  • 2023-06-07
  • 2023-06-28

 

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu

Przewody doktorskie wszczęte do dn. 30.04.2019 r.

mgr Martyna Maciejewska
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie

mgr Zofia Lebiecka
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie

mgr Daria Wira
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie

mgr Joanna Zielonka-Brzezicka
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie

mgr inż. Katarzyna Florkowska
Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie

mgr inż. Marcin Talar

Recenzja 1
Recenzja 2
Streszczenie

Postępowania doktorskie wszczęte po 1.10.2019 r.


Recenzje i streszczenia rozpraw zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej BiP

https://bip.pum.edu.pl/artykuly/285/wydzial-nauk-o-zdrowiu

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886