Wydział Medycyny i Stomatologii


Przewody i postępowania doktorskie - informacje

KONTAKT

Dziekanat - budynek Rektoratu PUM
ul. Rybacka 1, pok. 114, 211
70-204 Szczecin
fax. 91 48 00 884

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne
Prof. dr hab. n. med. Edyta Paczkowska


Kierownik Dziekanatu Wydziału Medycyny i Stomatologii 
Alina Sitek pok. 114
tel. 91 48 00 811

Zastępca Kierownika Dziekanatu Wydziału Medycyny i Stomatologii 
mgr Anna Binkowska pok. 212
tel. 91 48 00 883

 

Dziekanat - Stopnie Naukowe i Tytuł Naukowy

mgr Monika Langowska – specjalista; pok.114
tel. 91 48 00 812

dzieksek@pum.edu.pl
monika.langowska@pum.edu.pl
 

mgr Luiza Kozieł - specjalista;  pok. 211
tel. 91 48 00 809

dzieksek@pum.edu.pl
luiza.koziel@pum.edu.pl
 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886