Wydział Nauk o Zdrowiu


Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM
ul. Żołnierska 48
71-210 Szczecin

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu
Prof. dr hab. Beata Karakiewicz

 

Obsługa administracyjna postępowań doktorskich i habilitacyjnych:

mgr Monika Skierczyńska, pok. 9
specjalista w administracji
tel. 91 48 00 946
monika.skierczynska@pum.edu.pl

 

Przewody i postępowania doktorskie - informacje


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886