Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zdrowiu


 

Terminy posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu w roku akademickim 2023/2024:

29.11.2023
20.12.2023
10.01.2024
14.02.2024
20.03.2024
24.04.2024
22.05.2024
05.06.2024
26.06.2024

SKŁAD Rady Naukowej Nauki o Zdrowiu


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886