Przewody doktorskie wszczęte do 30.04.2019 r.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które ubiegają się o nadanie stopnia doktora i wszczęły przewody doktorskie przed 30.04.2019 r., mają obowiązek obrony rozprawy doktorskiej oraz uzyskania stopnia doktora do 31 grudnia 2023 r.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę wszczętych przewodów, możliwości organizacyjne publicznych obron i zapewnienie nadania stopni doktora w terminie informujemy, że złożenie gotowej rozprawy doktorskiej w dziekanacie powinno nastąpić minimum 6 miesięcy przed planowaną obroną.

 

Kwiecień i maj 2023 r. to ostatnie miesiące na złożenie pracy doktorskiej, aby obronić się i uzyskać nadanie stopnia doktora w terminie.
 

Informujemy, że 2 tygodnie przed terminem posiedzenia Rady Naukowej należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu - pok. 9, budynek WNoZ ul. Żołnierska 48 następujące dokumenty:

 • 4 oprawione egzemplarze rozprawy doktorskiej + jedna wersja elektroniczna (CD lub pendrive)
 • opinia promotora (wzór - opinia promotora)
 • raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) wykonany i podpisany przez promotora
 • streszczenie rozprawy doktorskiej należy przesłać na adres mailowy monika.skierczynska@pum.edu.pl

 

WZÓR strony tytułowej rozprawy doktorskiej

 

Etapy przewodu doktorskiego:

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego i zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału do 30.04.2019 r.
 • Złożenie w Dziekanacie rozprawy doktorskiej.
 • Wyznaczenie 2 recenzentów na posiedzeniu Rady Naukowej.
 • Zdanie egzaminów doktorskich obejmujących:
  -  zadeklarowaną dyscyplinę dodatkową,
  -  nowożytny język obcy (doktorant, który przedstawił stosowny certyfikat, jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów)
  - dyscyplinę podstawową odpowiadającą tematowi rozprawy doktorskiej (egzamin ten odbywa się po otrzymaniu recenzji rozprawy doktorskiej)
 • Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora.
 • Wypełnienie karty Synaba w wersji elektronicznej (program Synaba) i dostarczenie wersji papierowej do Dziekanatu.
 • Uroczyste wręczenie dyplomu doktora.

 

Rozprawa doktorska oparta na cyklu publikacji - zasady


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886