Dobre Praktyki


Dobre praktyki wytworzone przez Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej Sp. z o.o. w Szczecinie:


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886