Projekty realizowane z MKiDN


 

 

                                                                                                                                                               

„Poszukiwania żołnierzy WP zamordowanych i pochowanych na terenie byłego cmentarza Stalagu II D w Stargardzie – II etap”

Umowa nr 05745/22/FPK/DDK z dnia 20.06.2022 r.

Cel projektu:

Nadrzędnym celem prac jest odnalezienie szczątków jeńców wojennych, którzy brali czynny udział w polskiej wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. i byli przetrzymywania na terenie Stalagu II D. W okresie 11-30 października 2021 r. PUM w Szczecinie przeprowadził prace

badawcze na terenie części działki nr 123/3 w obrębie 0008 Stargard, jednoznacznie  potwierdzając miejsce pochówku jeńców wojennych zmarłych w obozie dla żołnierzy szeregowych i podoficerów. W trakcie badań natrafiono na mogiłę o charakterze zbiorowym. W trakcie prac ekshumowano szczątki 64 osobników, a odnalezione przy nich elementy umundurowania oraz indywidualne znaki tożsamości sugerują chronologiczny okres powstania mogiły na 1941 r. Wśród odsłoniętych elementów kultury materialnej znajdowały się również te charakterystyczne dla umundurowania polskiego żołnierza, jednak ich ilość nie determinuje odnalezienia poszukiwanych mogił. W okolicy przeprowadzono koleje sondaże wskazujące na inne pochówki.

 

Termin realizacji projektu: 01.03.2022 – 01.12.2022

Kwota dofinansowania projektu: 270 000,00 zł

wartość projektu wartość: 270 000,00 zł

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego”

Szczecin, dn. 05.07.2022 r.

 

 

 

 

 

„Poszukiwania żołnierzy WP zamordowanych i pochowanych na terenie byłego cmentarza Stalagu II D w Stargardzie Szcz.”

Umowa nr 07794/21/FPK/DDK z dnia 19.07.2021 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest pogrom badań sondażowych, następnie ekshumacyjnych i późniejńcówch zbiorowego zbioru polskich, uczestników polskiej wojny obronnej 1939 r. zmarłych na terenie Stalagu II D w Stargardzie. Badania sondażowe przeprowadzone w 2019 r. na działce nr 123/3 w usterce 0008 Stargard, w celunia byłego cmentarza jeńców wojennych Stalag II D, wyniki ww. miejsca pochówku żołnierzy Wojska Polskiego . Odnalezione elementy umundurowania pochodzą z 1939 r., liczba szczątków pochodzi na mogiłę o charakterze zbiorowym. W ramach projektu planuje się odsłonięcie mogiły, inwentaryzację pochówków, po czym badanie antropologiczne oraz medyczno-sądowe szczątków, perspektywy perspektywy porównawczej materiału DNA. 


Termin realizacji projektu: 19.07.2021 - 31.12.2021

Kwota dofinansowania projektu: 150 000,00 PLN

wartość projektu wartość: 150 000,00 zł 


„Dofinansowano środki Ministerstwa Kultury, Trwającego Narodu i Sportu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - Funduszu Państwowego Funduszu Celowego”

Szczecin, dn. 15.07.2021 r.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886