Wsparcie szpitali jednoimiennych - NCBR


 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie realizuje projekt pn. „Opracowanie nowoczesnych technologii laboratoryjnych, informatycznych i bioinformatycznych dedykowanych diagnostyce i prewencji zakażeń SARS CoV-2.”

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

 

Projekt  finansowany  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu pn. „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.

Głównym celem Przedsięwzięcia jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii. Ponadto Przedsięwzięcie ma na celu:

  • Opracowanie terapii lekowych i nielekowych dedykowanych COVID-19 oraz schematów leczniczych i procedur medycznych;
  • Opracowanie nowych rozwiązań i technologii w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz diagnostyki COVID-19;
  • Stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych do zbierania danych epidemiologicznych i terapeutycznych.


Kwota dofinansowania projektu: 7 916 806,78 PLN


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886