Realizowane projekty Proto_lab


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie otrzymał dofinansowanie w postaci grantu dla dwóch Zespołów Naukowych w ramach projektu "Odpowiedzialny społecznie Proto_lab" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem projektu jest tworzenie, testowanie i/lub weryfikacja pomysłów, technologii, rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie zwiększy zdolność podmiotów z terenu województwa zachodniopomorskiego do:

  1. walki ze skutkami wystąpienia COVID-19;
  2. i/lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Tytuły dofinansowanych projektów:

1)  „Eye-COVID - informatyczne wsparcie w szacowaniu ryzyka zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2” - Katedra i Klinika Okulistyki

KWOTA GRANTU: 149 545, 00 zł

2) „Analiza zagrożenia zarażeniem wirusem SARS CoV-2 podczas działań na miejscu zdarzeń o charakterze kryminalnym i masowym oraz postępowania z materiałem biologicznym materiałem dowodowym i zwłokami” - Zakład Genetyki Sądowej

KWOTA GRANTU: 149 985,00 zł

3) ,,Rola rozwiązań architektonicznych i epidemiologicznych w projektowaniu i adaptacji przestrzeni medycznych w walce z rozprzestrzenianiem COVID – 19” - Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

KWOTA GRANTU: 147 400,00  zł

4) "Identyfikacja epigenetycznych biomarkerów molekularnych w prognozowaniu ciężkości przebiegu infekcji SARS-CoV-2 i wystąpienia niewydolności oddechowej u pacjentów z COVID–19” - Pracownia Epigenetyki Klinicznej PUM, Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

KWOTA GRANTU: 149 600,00  zł

5) "Naturalne preparaty do dezynfekcji dłoni i powierzchni stykowych na bazie rodzimych surowców roślinnych o obniżonej zawartości etanolu" - Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej

KWOTA GRANTU: 115 455,00  zł

6) "Redukcja zagrożeń epidemiologicznych w walce z rozprzestrzenianiem COVID – 19 przy użyciu aplikacji mobilnej zarządzającej ruchem osób korzystających z wewnątrzszpitalnych ciągów komunikacyjnych" - Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć

KWOTA GRANTU: 110 100,00  zł


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886