Oferta analizy statystycznej


Oferta usług w zakresie statystyki i metodologii badań dla studentów, doktorantów, naukowców

Chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę usług pomocy w zakresie analizy statystycznej i metodologii badań. Nasza oferta obejmuje m. in.:

  • podstawową i zaawansowaną analizę statystyczną danych w oparciu o tradycyjne i  nowoczesne metody statystyczne oraz interpretację uzyskanych wyników
  • pre-rejestracja - doradztwo i pomoc we wstępnej rejestracji projektów badań  – rejestracja planu badania i zakresu analizy statystycznej, zdefiniowanie hipotez badawczych przed uzyskaniem danych.
  • moc testu - doradztwo i pomoc na etapie planowania badań naukowych


- wybór optymalnej metody badawczej oraz formułowanie hipotez badawczych

- analiza mocy testu/wielkości próby

- doradztwo w zakresie optymalnych technik gromadzenia danychZapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do kontaktu i współpracy.

dr hab. n. med. Jeremy Clark, prof. PUM; Mgr Kamila Rydzewska; 

Mgr Konrad Podsiadło. 

https://cmbstats.com Email: cmbpolmed2@gmail.com

jeremyclarkbio@gmail.com


Będzie realizowana w ramach współpracy z powołaną przez Pomorski Uniwersytet Medyczny spółką celową Centrum Transferu Technologii (CIT PUM sp. z o.o.,  https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/spolka-celowa). Jednym z zadań spółki celowej PUM jest wspieranie pracowników PUM w prowadzeniu badań naukowych. Każde zródło finansowana jest zaakceptowane.


Ostatni zakończony projekt:

dr hab. n. med. Jowita Biernawska,

Dział: Anestezjologia i intensywna terapia SPSK nr 1,

Data rozpoczęcia: październik 2019 r .;

Data zakończenia: listopad 2019 r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886