Inkubator Innowacyjności 2.0


Mamy przyjemność poinformować, iż Rada Inwestycyjna w składzie:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. Nauki PUM,

dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM – Prorektor ds. Nauki AM,

p. Paweł Bochniarz – MIT Enterprise Forum Poland

p. Marek Matulewicz – KOMA NORD sp. z o.o.,

p. Roman Haberek – Autocomp Management sp. z o.o.

podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 3 projektom złożonym w ramach drugiego konkursu na przyznanie Minigrantu.

Wybrane przez Radę Inwestycyjną zespoły badawcze otrzymają możliwość realizacji prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania technologii do potrzeb podmiotu zainteresowanego nabyciem, a także m.in. wsparcie w zakresie promocji oferty technologicznej oraz udziału w wystawach i targach wynalazczości; przygotowania analiz zdolności komercjalizacyjnej projektu badawczego/wdrożeniowego oraz dofinansowania ochrony własności intelektualnej i przygotowania dokumentacji patentowej.

 

Uchwałą Rady Inwestycyjnej dofinansowanie otrzymują następujące projekty:

  1. „”EndoPlanner” - Sztuczna inteligencja jako innowacyjne narzędzie dla chirurgów naczyniowych do szybkiego planowania operacji pękniętego tętniaka aorty” - pod kierownictwem dr n. med. Pawła Rynio;
  2. „OtitisPhagee - preparat bakteriofagowy zwalczający infekcję ucha zewnętrznego u psów na tle Pseudomonas aeruginosa” - pod kierownictwem  prof. dr hab. n. med. Barbary Dołęgowskiej;
  3. „Aplikacja mobilna i internetowa wspierająca profilaktykę chorób zakaźnych i tropikalnych, zawierająca zalecenia dla osób podróżujących w dalekie regiony świata” - pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Miłosza Parczewskiego.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886