Realizowane projekty ARiMR


"Opracowanie nowej technologii produkcji ziół w celu uzyskania zasadniczo ulepszonych produktów, innowacyjnych na rynku międzynarodowym w postaci ekologicznych mieszanek soków warzywnych z dodatkiem ziół"

 

 

Nr umowy: 00064.DDD.6509.00221.2022.05

Kierownik operacji po stronie PUM: dr hab. n. med. i n. o zdr., inż. Karolina Jakubczyk

Lider grupy operacyjnej: EIG FINANCE Sp. z o.o.

Partnerzy grupy operacyjnej: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, BACILLUS Sp. z o.o., SWEDEPONIC POLSKA Sp. z o.o.,

Jednostka realizująca PUM: Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki

Okres realizacji: 24.03.2023 - 30.11.2024

Kwota dofinansowania całej operacji: 5 235 782,05 zł

Kwota dofinansowania PUM: 1 201 174,40 zł

Strona projektu: www.ekoizotonik.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886