Rada Nadzorująca


Skład Rady Nadzorującej CTT PUM:

  • prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski
  • prof. dr hab. n. med. Marek Droździk
  • prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
  • prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski - Przewodniczący Rady Nadzorującej CTT PUM
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Żyluk


Rada Nadzorująca została powołana na okres 3 lat Zarządzeniem Nr 91/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 5 października 2016 r.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886