Spółka celowa


Spółka celowa Centrum Innowacyjnych Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie sp. z o.o. powstała w celu wspierania pracowników PUM w procesach komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prowadzeniu badań naukowych ukierunkowanych na rezultaty podlegające wdrożeniu na rynek. Stanowi uzupełnienie oferty Centrum Transferu Technologii PUM w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W aktualnej ofercie spółki celowej CIT PUM sp. z o.o. znajduje się:

1. Doradztwo i pomoc na etapie planowania badań naukowych

- wybór optymalnej metody badawczej

- formułowanie hipotez badawczych

-analiza mocy testu/wielkości próby pozwalającej na osiągnięcie odpowiedniej mocy testu

-doradztwo w zakresie optymalnych technik gromadzenia danych

2. Wstępna rejestracja projektu badania (pre-rejestracja) – rejestracja planu badania i zakresu analizy statystycznej, zdefiniowanie hipotez badawczych przed uzyskaniem danych. Pre-rejestracja staje się coraz częściej wymogiem formalnym stawianym przez czasopisma naukowe.

3. Analiza statystyczna danych oraz interpretacja uzyskanych wyników

 

Usługi świadczyć będą:

Mariusz Kaczmarczyk - 15 lat doświadczenia w naukach biomedycznych oraz w analizie danych biostatystycznych mariush@pum.edu.pl

Jeremy Clark – 22 lata doświadczenia w badaniach naukowych (biostatystycznych), w tym 9 lat w naukach medycznych jeremyclarkbio@gmail.com

oraz zaproszeni eksperci.


Zapraszam do kontaktu:

dr Hubert Pachciarek
Prezes CIT PUM sp. z o.o.
tel. 693103493
e-mail: citpum@pum.edu.pl

ul. Piotra Skargi 15/9
71-422 Szczecin


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886