Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Klinicznej


Siedziba jednostki:

ul. Ku Słońcu 12, parter (wejście od ul. Sikorskiego) 71- 073 Szczecin email: anfun@pum.edu.pl


Sekretariat:

Sekretariat czynny: poniedziałek, środa, piątek: 11:30-15:00 wtorek, czwartek: 08:00- 11:30


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek,

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek, kierownik, 91 466 1481, zbigniew.zietek@pum.edu.pl
 • dr n. med. Wojciech Kozik, starszy wykładowca, 91 466 1480, wojciech.kozik@pum.edu.p
 • dr n. med. Tadeusz Sulisz, starszy wykładowca, 91 466 1480, tadeusz.sulisz@pum.edu.pl

Konsultacje:

prof. dr hab. Zbigniew Ziętek: czwartek godz. 18:00
dr Wojciech Kozik: poniedziałek godz. 13:00 (po uprzednim ustaleniu telefonicznym 91 466 1480)
dr Tadeusz Silisz:  poniedziałek godz. 11:30  (po uprzednim ustaleniu telefonicznym 91 466 1480)


Technik Zakładu 
oraz kontakt ze studentami na platformie MS Teams

Paweł Mielcarek    tel.  91 466 1480


Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie anatomii  na  Wydziałach: Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz  Nauk o Zdrowiu
 • nauczanie anatomii klinicznej z elementami radiologii na IV roku kierunku lekarskiego

INFORMACJE O ZALICZENIACH I EGZAMINACHInformacje dla studentów:

Położnictwo

 • Harmonogram zakładu
 • Plan ćwiczeń
 • Tematy wykładów
 • Regulamin  wewnętrzny  jednostki

Pielęgniarstwo

 • Harmonogram zakładu
 • Plan  ćwiczeń
 • Tematy wykładów
 • Regulamin wewnętrzny jednostki
 • Sylabus

Analityka Medyczna

 • Harmonogram zakładu
 • Plan  ćwiczeń
 • Regulamin wewnętrzny jednostki
 • Sylabus

Biotechnologia

 • Harmonogram zakładu
 • Plan  ćwiczeń
 • Regulamin wewnętrzny jednostki
 • Sylabus

Fizjoterapia

 • Harmonogram zakładu
 • Plan  ćwiczeń
 • Tematy Wykładów
 • Regulamin wewnętrzny jednostki
 • Sylabus

Farmacja

 • Harmonogram zakładu
 • Plan  ćwiczeń
 • Regulamin wewnętrzny jednostki
 • Sylabus

Lekarski 4 rok

 • Regulamin wewnętrzny jednostki
 • Sylabus

Medicine 4-th year

 • Internal teaching regulations for students of EP
 • English sylabus medicine
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886