Baner informacji z jednostek

Zakład Analityki Medycznej


Siedziba jednostki:

Budynek K, II piętro Al. Powstańców Wlkp. 72 70-111, Szczecin


Sekretariat:

milena.jawor@pum.edu.pl , Tel. 91 46 61 509, tel/fax 4661510


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. Aldona Siennicka

Kadra dydaktyczna:

  • dr hab. n. med. Aldona Siennicka, Kierownik, 91 46 61 512, aldona.siennicka@pum.edu.pl
  • dr n. med. Marta Budkowska, Adiunkt dydaktyczny, 91 46 61 505, marta.budkowska@pum.edu.pl
  • dr n. med. Konrad Grzeszczak, Asystent, 91 46 61 508, konrad.grzeszczak@pum.edu.pl

Pracownicy techniczni i obsługa:

  • Milena Jawor, pracownik naukowo-techniczny, 91 46 61 509, milena.jawor@pum.edu.pl
  • Katarzyna Wolańska, obsługa

     

Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Aldona Siennicka

Dr hab. n. med. Aldona Siennicka ukończyła Uniwersytet Szczeciński, w 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego. Posiada tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz dyplom specjalisty w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna. Autorka licznych publikacji naukowych, szczególnie z zakresu głównych zainteresowań: wczesne etapy aterogenezy, nadkrzepliwość osoczowo-płytkowa w chorobach sercowo-naczyniowych, badania nad opornością na leki przeciwpłytkowe, patogeneza tętniaka aorty brzusznej, związek mikropęcherzyków błonowych i monomerycznego CRP z odpowiedzią na leczenie przeciwpłytkowe. Główny badacz lub współbadacz projektów naukowo-badawczych, finansowanych m.in. ze środków KBN i MNiSW. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych. Za swoją działalność otrzymała nagrody naukowe Rektora PUM. Pełni funkcję Koordynatora ds. praktyk studenckich oraz Koordynatora ds. punktów ECTS dla studentów kierunku Analityka Medyczna. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich oraz Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM.

 

Działalność dydaktyczna:

ANALITYKA MEDYCZNA:
• Analiza instrumentalna – wykłady, seminaria i ćwiczenia dla II roku 
• Chemia kliniczna - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku
• Analityka ogólna i techniki pobierania materiału - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla III roku
• Metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej dla analityków medycznych – fakultet dla IV roku
• Diagnostyka laboratoryjna – wykłady, seminaria i ćwiczenia dla V roku

BIOTECHNOLOGIA
• Metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej dla biotechnologów - fakultet I rok I stopnia
• Medyczna diagnostyka laboratoryjna - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku I stopnia
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla  III roku I stopnia

FARMACJA
• Analiza instrumentalna klasyczna - wykłady i ćwiczenia dla II roku
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla III roku

 

Działalność naukowa:            
                                                                                        
• Genetyczne, biochemiczne i środowiskowe uwarunkowania chorób układu krążenia
• Hemostatyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (choroba niedokrwienna serca i mózgu, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca)
• Molekularne i biochemiczne uwarunkowania oporności na leki przeciwpłytkowe (ASA i klopidogrel) u chorych kardiologicznych i neurologicznych
• Badania zaburzeń hemostazy i aktywności metaloproteinaz  w patogenezie tętniaka aorty brzusznej
• Okołooperacyjna ocena hemostazy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poddawanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego; możliwe powiązania z migotaniem przedsionków
• Ocena rytmu dobowego bioaktywnych lipidów oraz czynników układu dopełniacza i ich związku ze zmianami w układzie krzepnięcia i fibrynolizy u zdrowych osób oraz ze stabilną choroba wieńcową
• Wpływ rytmu dobowego na aktywność enzymów stresu oksydacyjnego u osób zdrowych
• Wpływ przeszczepu wątroby na zmiany stężenia chemokin, czynników wzrostu, składowych układu dopełniacza oraz sfingolipidów
• Ocena związku mikropęcherzyków błonowych, monomerycznego CRP i reaktywności płytek z niepełną odpowiedzią na skojarzone leczenie przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobą wieńcową
 

 

 

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
WYKŁADY z chemii klinicznej w semestrze letnim rozpoczynają się 19.02.2024 (godz. 08.00-09.30) w ZAM i będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams do 13.05.2024 włącznie.

SEMINARIA z chemii klinicznej w semestrze letnim rozpoczynają się 06.03.2024 (godz. 08.00-08.45) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) i będą odbywać się do 29.05.2024 włącznie.

ĆWICZENIA z chemii klinicznej w semestrze letnim rozpoczynają się 13.03.2024 (godz. 09.00-12.00 - grupa a i b, godz. 12.15-15.15 - grupa c) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) i będą odbywać się do 22.05.2024 włącznie.


Egzamin praktyczny: 05.06.2024, godzina 09:00 - sala 420, Budynek K, III piętro

Egzamin teoretyczny: 27.06.2024, godzina 10:00 - sala 415, Budynek K, III piętro

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.
23/02/2024
WYKŁADY z analityki ogólnej i techniki pobierania materiału w semestrze letnim rozpoczynają się 19.02.2024 (godz. 09.45-11.15) w ZAM i będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams do 15.04.2024 włącznie.

SEMINARIA z analityki ogólnej i techniki pobierania materiału w semestrze letnim rozpoczynają się 20.02.2024 (godz. 08.00-08.45) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) i będą odbywać się do 16.04.2024 włącznie.

3 dodatkowe seminaria odbędą się w Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju (Żołnierska 48, sala 22) - Seminarium (3x1 godz): termin i godzina do uzgodnienia

ĆWICZENIA z analityki ogólnej i techniki pobierania materiału w semestrze letnim rozpoczynają się 20.02.2024 (godz. 09.00-12.00 - grupa b i c, 12.15-15.15 - grupa c) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) i będą odbywać się do 14.05.2024 włącznie.

Ćwiczenie w Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju (Żołnierska 48, sala 22) - Ćwiczenia praktyczne (1x4 godz): termin do uzgodnienia


Egzamin praktyczny: 21.05.2024, godzina 09:00 - sala 420, Budynek K, III piętro

Egzamin teoretyczny: 17.06.2024, godzina 10:00 - sala 415, Budynek K, III piętro

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.
21/02/2024
WYKŁADY z Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej dla kierunku Biotechnologia (III rok, I stopień) rozpoczynają się w poniedziałek 19.02.24 (godz. 12.30 - 14.00) i będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams do dnia 20.05.2024 włącznie (19.02-18.03 - godzina 12.30-14.00, 25.03-22.04 - godzina 15.15-16.45, 29.04 - godzina 10.30-12.00, 06.05-20.05 - godzina 12.00-13.30.

ĆWICZENIA z Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej dla kierunku Biotechnologia (III rok, I stopień) rozpoczynają się 01.03.2024 w piątek o godz. 9.00 - 10.30 w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) i będą odbywały się do 24.05.2024 roku włącznie.

Egzamin teoretyczny: 04.06.2024, godzina 10:00 - sala 415 i 420, Budynek K, III piętro

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.
13/02/2024
Fakultet ,,Czynniki Ryzyka Chorób Cywilizacyjnych” w semestrze letnim dla III roku Analityki Medycznej, III roku Biotechnologii Medycznej i III roku Farmacji rozpoczyna się 23.02.2024 roku (piątek, godz. 16.00-17.30 / 16.00-18.15) i będzie odbywał się w formie e-learningu na platformie LMS Moodle PUM do 17.05.2024 włącznie.

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.

21/02/2024
Fakultet ,,Metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej dla Biotechnologów” w semestrze letnim dla I roku (I stopnia) Biotechnologii rozpoczyna się 29.02.2024 roku (czwartek, godz. 09.00-11.15) i będzie odbywał się do 28.03. 2024 stacjonarnie - zajęcia praktyczne w ZAM (Budynek K, III piętro, sala 420), a następnie od 04.04.2024 do 09.05.2024 zdalnie w formie e-learning na platformie LMS Moodle PUM.

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.

23/02/2024
WYKŁADY z Analizy Instrumentalnej w semestrze zimowym rozpoczynają się w poniedziałek 09.10.2023 i będą odbywały się na platformie Moodle do dnia 27.11.2023 włącznie.

SEMINARIA z Analizy Instrumentalnej rozpoczynają się w czwartek 05.10.2023 w godzinach 8.00 - 8.45 w ZAM (budynek K, II piętro, sala 420) i będą odbywały się do 08.02.2024 włącznie.

ĆWICZENIA z Analizy Instrumentalnej rozpoczynają się w czwartek 12.10.2023 w godzinach 9.00 - 12.00 (grupa a i b) w ZAM (budynek K, II piętro, sala 310 i 311) i będą odbywały się do 08.02.2024 włącznie.

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.
21/10/2023
WYKŁADY z Analizy Instrumentalnej Klasycznej rozpoczynają się w czwartek 05.10.2023 i będą odbywały się w na platformie Moodle do dnia 30.11.2023 włącznie.

ĆWICZENIA z Analizy Instrumentalnej Klasycznej rozpoczynają się w poniedziałek 13.11.2023 (grupa a i b) oraz we wtorek 14.11.2023 (grupa c i d) w ZAM (budynek K, II piętro, sala 310 i 311) i będą trwały do 15(16).01.2024 włącznie.

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.
14/11/2023
WYKŁADY z Chemii Klinicznej w semestrze zimowym rozpoczynają się w czwartek 05.10.2023 (godz. 12.00-13.30) i trwają do dnia 16.11.2023 włącznie, następnie wykłady będą odbywać się w piątek od dnia 17.11.2023 (godz. 08:00- 09.30) do dnia 02.02.2024 włącznie. Wszystkie wykłady będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

SEMINARIA z Chemii Klinicznej w semestrze zimowym rozpoczynają się w środę 25.10.2023 (godz. 08.00-08.45) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) i będą trwały do dnia 07.02.2024 włącznie.

ĆWICZENIA z Chemii Klinicznej w semestrze zimowym rozpoczynają się w środę 15.11.2023 godz. 09.00-12.00 (grupa b i c) oraz 12.15-15.15 (grupa a) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 415) i będą trwały do dnia 31.01.2024 włącznie.

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.
02/10/2023
WYKŁADY z Diagnostyki Laboratoryjnej rozpoczynają się w piątek 06.10.23 (godz. 08.00 - 09.30) w ZAM i będą odbywały się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams do dnia 08.12.2023 włącznie.

SEMINARIA z Diagnostyki Laboratoryjnej rozpoczynają się we wtorek 10.10.23 i będą odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorek - godz. 12.00 - 13.30 - od 10.10.2023 do 05.12.2023 włącznie i środa - godz. 12.00 - 13.30 - od 11.10.2023 do 06.12.2023 włącznie) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 415) do 08.12.2023 włącznie.

ĆWICZENIA z diagnostyki laboratoryjnej rozpoczynają się 13.10.2023 (godz. 9.45 - 12.00) w piątki oraz 28.11.2023 we wtorki (godz. 12.00 - 14.15) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420).

Terminy i godziny konsultacji możliwe po uprzednim kontakcie mailowym.
16/10/2023
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886