Zakład Analityki Medycznej


Siedziba jednostki:

Budynek K, II piętro Al. Powstańców Wlkp. 72 70-111, Szczecin


Sekretariat:

justyna.schemionek@pum.edu.pl , Tel. 91 46 61 509, tel/fax 4661510


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. Aldona Siennicka

Kadra dydaktyczna:

  • dr hab. n. med. Aldona Siennicka, Kierownik, 91 46 61 512, aldona.siennicka@pum.edu.pl
  • dr n. med. Marta Budkowska, Adiunkt dydaktyczny, 91 46 61 505, marta.budkowska@pum.edu.pl
  • mgr Magdalena Kłysz, Asystent, 91 46 61 505, magdalena.klysz@pum.edu.pl

Pracownicy techniczni i obsługa:

  • mgr Justyna Schemionek, pracownik naukowo-techniczny, 91 46 61 509, justyna.bagdzinska@pum.edu.pl
  • Katarzyna Wolańska, obsługa

     

Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Aldona Siennicka

Dr hab. n. med. Aldona Siennicka ukończyła Uniwersytet Szczeciński, w 2004 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego. Posiada tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz dyplom specjalisty w dziedzinie laboratoryjna diagnostyka medyczna. Autorka licznych publikacji naukowych, szczególnie z zakresu głównych zainteresowań: wczesne etapy aterogenezy, nadkrzepliwość osoczowo-płytkowa w chorobach sercowo-naczyniowych, badania nad opornością na leki przeciwpłytkowe, patogeneza tętniaka aorty brzusznej, związek mikropęcherzyków błonowych i monomerycznego CRP z odpowiedzią na leczenie przeciwpłytkowe. Główny badacz lub współbadacz projektów naukowo-badawczych, finansowanych m.in. ze środków KBN i MNiSW. Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych. Za swoją działalność otrzymała nagrody naukowe Rektora PUM. Pełni funkcję Koordynatora ds. praktyk studenckich oraz Koordynatora ds. punktów ECTS dla studentów kierunku Analityka Medyczna. Jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich oraz Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM.

 

Działalność dydaktyczna:

ANALITYKA MEDYCZNA:
• Analiza instrumentalna – wykłady, seminaria i ćwiczenia dla II roku 
• Chemia kliniczna - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku
• Analityka ogólna i techniki pobierania materiału - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla III roku
• Metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej dla analityków medycznych – fakultet dla IV roku
• Diagnostyka laboratoryjna – wykłady, seminaria i ćwiczenia dla V roku

BIOTECHNOLOGIA
• Metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej dla biotechnologów - fakultet I rok I stopnia
• Medyczna diagnostyka laboratoryjna - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku I stopnia
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla  III roku I stopnia

FARMACJA
• Analiza instrumentalna klasyczna - wykłady i ćwiczenia dla II roku
• Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – fakultet dla III roku

 

Działalność naukowa:            
                                                                                        
• Genetyczne, biochemiczne i środowiskowe uwarunkowania chorób układu krążenia
• Hemostatyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (choroba niedokrwienna serca i mózgu, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca)
• Molekularne i biochemiczne uwarunkowania oporności na leki przeciwpłytkowe (ASA i klopidogrel) u chorych kardiologicznych i neurologicznych
• Badania zaburzeń hemostazy i aktywności metaloproteinaz  w patogenezie tętniaka aorty brzusznej
• Okołooperacyjna ocena hemostazy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową poddawanych zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego; możliwe powiązania z migotaniem przedsionków
• Ocena rytmu dobowego bioaktywnych lipidów oraz czynników układu dopełniacza i ich związku ze zmianami w układzie krzepnięcia i fibrynolizy u zdrowych osób oraz ze stabilną choroba wieńcową
• Wpływ rytmu dobowego na aktywność enzymów stresu oksydacyjnego u osób zdrowych
• Wpływ przeszczepu wątroby na zmiany stężenia chemokin, czynników wzrostu, składowych układu dopełniacza oraz sfingolipidów
• Ocena związku mikropęcherzyków błonowych, monomerycznego CRP i reaktywności płytek z niepełną odpowiedzią na skojarzone leczenie przeciwpłytkowe u pacjentów z chorobą wieńcową
 

 

 

DOKUMENTY

Plik
Opis
Data
WYKŁADY z analizy instrumentalnej w semestrze zimowym rozpoczynają się w poniedziałek 10.10.2022 w godzinach 9 45 - 11 15 i będą odbywały się w formie zdalnej (będą nagrywane lub odbywały się w czasie rzeczywistym) na platformie Microsoft Teams.

SEMINARIA z analizy instrumentalnej rozpoczynają się 06.10.2022 w godzinach 08 00 - 8 45 w ZAM (budynek K, II piętro, sala 420).

ĆWICZENIA z analizy instrumentalnej rozpoczynają się 13.10.2022 w godzinach 09 00 - 12 00 (grupa a i b) oraz 12 15 - 15 15 (grupa c) w ZAM (budynek K, II piętro, sala 310 i 311).
11/10/2022
WYKŁADY z Analizy instrumentalnej klasycznej rozpoczynają się 13.10.2022 i będą odbywały się w formie zdalnej (będą nagrywane lub odbywały się w czasie rzeczywistym) na platformie Microsoft Teams.

ĆWICZENIA z Analizy instrumentalnej klasycznej rozpoczynają się 28.11.2022 (grupa a i c) oraz 29.11.2022 (grupa b i d) w ZAM (budynek K, II piętro, sala 310 i 311).
05/12/2022
WYKŁADY z chemii klinicznej w semestrze zimowym rozpoczynają się 10.10.2022 (godz. 08.00-09.30) w ZAM i będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams do 06.02.2023 włącznie.

SEMINARIA z chemii klinicznej w semestrze zimowym rozpoczynają się 02.11.2022 (godz. 08.00-08.45) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) do 08.02.2023 włącznie.

ĆWICZENIA z chemii klinicznej w semestrze zimowym rozpoczynają się 16.11.2022 (godz. 09.00-12.00) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 415) do 01.02.2023 włącznie.
29/09/2022
WYKŁADY z diagnostyki laboratoryjnej rozpoczynają się 07.10.22 (godz. 16.30 - 18.00) w ZAM i będą odbywały się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams do 16.12.2022 włącznie.

SEMINARIA z diagnostyki laboratoryjnej rozpoczynają się 06.10.22 i będą odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek - godz. 16.00 - 17.30) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 415) do 13.12.2022 włącznie.

ĆWICZENIA z diagnostyki laboratoryjnej rozpoczynają się 12.10.2022 (godz. 12.15 - 14.30, grupa e) oraz 14.10.2022 (godz. 9.45 - 12.00, grupa a i b, godz. 12.15-14.30, grupa c i d) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420).
19/10/2022
WYKŁADY z chemii klinicznej w semestrze letnim rozpoczynają się 20.02.2023 (godz. 08.00-09.30) w ZAM i będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams do 22.05.2023 włącznie.

SEMINARIA z chemii klinicznej w semestrze letnim rozpoczynają się 08.03.2023 (godz. 08.00-08.45) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) do 31.05.2023 włącznie.

ĆWICZENIA z chemii klinicznej w semestrze letnim rozpoczynają się 22.03.2023 (godz. 09.00-12.00) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) do 31.05.2023 włącznie.


Egzamin praktyczny: 13.06.2023, godzina 109:00 - sala 420, Budynek K, III piętro

Egzamin teoretyczny: 23.06.2023, godzina 10:00 - sala 415, Budynek K, III piętro
07/03/2023
WYKŁADY z analityki ogólnej i techniki pobierania materiału w semestrze letnim rozpoczynają się 20.02.2023 (godz. 09.45-11.15) w ZAM i będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams do 17.04.2023 włącznie.WYKŁADY z analityki ogólnej i techniki pobierania materiału w semestrze letnim rozpoczynają się 20.02.2023 (godz. 09.45-11.15) w ZAM i będą odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams do 17.04.2023 włącznie.

SEMINARIA z analityki ogólnej i techniki pobierania materiału w semestrze letnim rozpoczynają się 21.02.2023 (godz. 08.00-08.45) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) do 04.04.2023 włącznie.

3 dodatkowe seminaria odbędą się w Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju (Żołnierska 48, sala 22) - Seminarium (3x1 godz): 27.04.2023 i 12.05.2023 (godz. 08:00 - 10:15)

ĆWICZENIA z analityki ogólnej i techniki pobierania materiału w semestrze letnim rozpoczynają się 21.02.2023 (godz. 09.00-12.00) w ZAM (budynek K, III piętro, sala 420) do 09.05.2023 włącznie.

Ćwiczenie w Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju (Żołnierska 48, sala 22) - Ćwiczenia praktyczne (2x4 godz): 11.05.2023 i 12.05.2023 (godz. 09:00 - 12:00)


Egzamin praktyczny: 22.05.2023, godzina 10:00 - sala 420, Budynek K, III piętro

Egzamin teoretyczny: 30.05.2023, godzina 10:00 - sala 415, Budynek K, III piętro
07/03/2023
Fakultet ,,Metody analityczne w diagnostyce laboratoryjnej dla Biotechnologów” w semestrze letnim dla I roku (I stopnia) Biotechnologii rozpoczyna się 02.03.2023 roku (czwartek, godz. 08.00-10.15) i będzie odbywał się do 30.03. 2023 roku zdalnie na platformie Microsoft Teams, a następnie od 06.04.2023 do 11.05.2023 będą odbywać się stacjonarnie zajęcia praktyczne w ZAM (Budynek K, III piętro, sala 420).
07/03/2023
Fakultet ,,Czynniki Ryzyka Chorób Cywilizacyjnych” w semestrze letnim dla III roku Analityki Medycznej i III roku Farmacji rozpoczyna się 24.02.2023 roku (piątek, godz. 16.30-18.00 / 16.30-18.45) i będzie odbywał się w formie e-learningu na platformie Microsoft Teams do 19.05.2023 włącznie.
07/03/2023
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886