Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej


Siedziba jednostki:

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1, Sekretariat III piętro, pokój 303b


Sekretariat:

Tel: +48 91 48 00 821, +48 91 48 00 838, E-mail: zhmel@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab. n. med. Aleksandra Kładna kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr hab. n. med. Aleksandra Kładna kierownik Zakładu +48 91 48 00 821 zhmel@pum.edu.pl
  • dr n. med. Joanna Nieznanowska starszy wykładowca +48 91 48 00 821 zhmel@pum.edu.pl
  • dr n zdr. Edyta Skwirczyńska adiunkt +48 91 48 00 821 zhmel@pum.edu.pl
  • mgr Paulina Zbyszyńska-Kubasik wykładowca +48 91 48 00 821 zhmel@pum.edu.pl
  • dr n. med. Mirela Niedzielska asystent +48 91 48 00 821 zhmel@pum.edu.pl
  • dr n. med. Joanna Woźnicka wykładowca +48 91 48 00 821 zhmel@pum.edu.pl
  • mgr Magdalena Szymańska wykładowca +48 91 48 00 821 zhmel@pum.edu.pl

Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna - lekarz medycyny

fotografia kierownik Zakładu Historii Medycyny i Etyki LekarskiejDr hab. n. med. Aleksandra Kładna ukończyła PAM w 1982 r., w 1986 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1996 r. stopień doktora habilitowanego. Egzamin specjalizacyjny z dermatologii i wenerologii zdała z wyróżnieniem w 1996 r., a w 2008 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji z prawa medycznego, bioetyki, socjologii medycznej. W 2011 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej. Autorka nowatorskiego projektu "Aktywność fizyczna a choroby nowotworowe" (promotor dwóch rozpraw doktorskich, 2001 Poznań, 2005 Poznań, Uchwała Komisji Bioetycznej PAM z dnia 09.12.2002 r., nr BN-001/254/02).

Od 2003 r. zaangażowana na terenie województwa zachodniopomorskiego w ruch społeczno-hospicyjny z wielowymiarową działalnością edukacyjną opartą na zasadach wolontariatu, który zrodził się z potrzeby odrębnego traktowania człowieka umierającego na chorobę nowotworową. Kultywująca hipokratejski model leczenia człowieka a nie tylko leczenia choroby w 2005 roku wprowadziła na wydziale lekarskim i stomatologii PAM do programu zajęć z pierwszej pomocy medycznej nowatorski program kształcenia umiejętności empatycznych u studentów PAM/PUM - aż do fakultetów włącznie "Empatia w medycynie" na kierunku lekarskim, stomatologii, farmacji, biotechnologii, medycyny laboratoryjnej.

W ramach doskonalenia procesu dydaktycznego podjęła wysiłek opublikowania w roku 2007 i 2008 pod swoją redakcją wraz z zespołem Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej  podręcznika w języku polskim i angielskim "Pielęgniarstwo, desmurgia, stany zagrożenia życia. Wybrane zagadnienia" wraz z nowatorskim rozdziałem "Empatia jako jedna z ważnych umiejętności klinicznych" (Ziółkowska-Rudowicz, Kładna), gdzie kolejno powstała seria czterech nowatorskich artykułów w Polskim Merkuriuszu Lekarskim (Ziółkowska-Rudowicz, Kładna, 2010) i monografia "Empatia w medycynie (Ziółkowska-Rudowicz, Kladna, 2014).

W latach 1989-1991 pracowała jako lekarz ogólny w Sacred Heart Hospital w Abeokucie - Nigeria. Jest autorką i współautorką przeszło 200 prac naukowych w języku polskim i angielskim. Jest promotorem 13 rozpraw doktorskich.  Każdego roku, przez 37 lat doceniana przez studentów w działalności dydaktycznej. Członek rady redakcyjnej czasopisma "Archiwum Historii i Filozofii" i zagranicznego czasopisma "Current Drug Therapy". Powoływana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów na superrecenzenta i recenzenta z zakresu historii medycyny i dermatologii.

Od 2020 roku powołana w skład Zespołu Ekspertów do opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej. Edukatorka młodzieży w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę - odkrywanie śladów kultury i historii, tradycji, osiągnięć polskiej nauki" (punkt edukacyjny Muzeum Medycyny przy ZHMiEL).


DLA STUDENTÓW / FOR STUDENTS

AKTUALNOŚCI/NEWS

2 maja 2023 (wtorek) - Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej będzie zamknięty, pracownicy przebywają na urlopie.

11 maja 2023 (czwartek) godz. 10:00 -  egzamin doktorski z historii medycyny

HARMONOGRAM ZAJĘĆ / TIMETABLE - sem. letni / summer semester 2022/2023

INFORMACJE  DYDAKTYCZNE


 

Od 12 stycznia 2018 roku udostępniamy dla Studentów przygotowujących się do Egzaminu LEK/LDEK platformę testową. Zapraszamy!

<<<-  START

 

 

 

MUZEUM HISTORII MEDYCYNY PUM

HISTORIA ZAKŁADU

MUZEUM HISTORII MEDYCYNY PUM

PODZIĘKOWANIE

21-09-2022
Dziękujemy Pani dr n. med. Joannie Rasławskiej-Socha za podarowanie cennego eksponatu do zbiorów Muzeum Medycyny PUM upamiętniającego Śp. Malwinę Wronę higienistkę stomatologiczną, której całe życie zawodowe związane było ze Szczecinem.  

PODZIĘKOWANIE

16-02-2021
Dziękujemy Dziekanowi Wydziału Medycyny i Stomatologii Prof. dr hab. n. med. Leszkowi Domańskiemu 
oraz 
Kierownikowi Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Prof. dr hab. n. med. Kazimierzowi Ciechanowskiemu 
za przekazanie nowych eksponatów do zbiorów Muzeum.

 

 

 


REGULAMINY

Plik
Opis
Data
kierunek: LEKARSKI rok: I przedmiot: HISTORIA MEDYCYNY PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKI rok: I przedmiot: EMPATIA W MEDYCYNIE (fakultet) PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKI rok: II przedmiot: ETYKA LEKARSKA Z BIOETYKĄ PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKI rok: III przedmiot: TECHNIKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ ORAZ MECHANIZMY WPŁYWU SPOŁECZNEGO (fakultet) PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKI rok: V przedmiot: MEDYCYNA PALIATYWNA PL 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: I subject: HISTORY OF MEDICINE EP 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: I subject: EMPATHY IN MEDICINE (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: II subject: MEDICAL ETHICS WITH BIOETHICS EP 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: III subject: INTERPERSONAL COMMUNICATION TECHNIQUES AND MECHANISMS OF SOCIAL INFLUENCE (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: I przedmiot: HISTORIA STOMATOLOGII PL 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: V subject: PALLIATIVE MEDICINE EP 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: I przedmiot: EMPATIA W MEDYCYNIE (fakultet) PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: I przedmiot: SPOŁECZNE ASPEKTY ZAWODU LEKARZA DENTYSTY (fakultet) PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: III przedmiot: MEDYCYNA/OPIEKA PALIATYWNA W STOMATOLOGII - ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNE (fakultet) PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: IV przedmiot: PRAWO I ETYKA W STOMATOLOGII PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: V przedmiot: BIOETYKA PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: V przedmiot: PRAWO MEDYCZNE PL 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: I subject: HISTORY OF DENTISTRY EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: I subject: EMPATHY IN MEDICINE (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: I subject: SOCIAL ASPECTS IN THE DENTAL PROFESSION (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: III subject: MEDICINE/PALLIATIVE CARE IN DENTISTRY - PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: IV subject: LAW AND ETHICS IN DENTISTRY EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: V subject: BIOETHICS EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: V subject: MEDICAL LAW EP 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: I przedmiot: EMPATIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: I przedmiot: ETYKA ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: I przedmiot: HISTORIA MEDYCYNY I DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: II przedmiot: ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNO-SPOŁECZNE W MEDYCYNIE I OPIECE PALIATYWNEJ (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: II przedmiot: PRAWO MEDYCZNE 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: IV przedmiot: PROPEDEUTYKA MEDYCYNY 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: I stopień: I przedmiot: BIOETYKA 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: I stopień: I przedmiot: EMPATIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: II stopień: I przedmiot: ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNO-SPOŁECZNE W MEDYCYNIE I OPIECE PALIATYWNEJ (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: III stopień: I przedmiot: PRAWO AUTORSKIE 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: I stopień: II przedmiot: ETYKA PROWADZENIA BADAŃ 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: I przedmiot: PSYCHOLOGIA 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: I przedmiot: SOCJOLOGIA 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: I przedmiot: EMPATIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: II przedmiot: ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNO-SPOŁECZNE W MEDYCYNIE I OPIECE PALIATYWNEJ (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: III przedmiot: ETYKA OGÓLNA 2022/2023
02/08/2022

SYLABUSY

Plik
Opis
Data
kierunek: LEKARSKI rok: I przedmiot: HISTORIA MEDYCYNY PL 2022/2023
07/02/2023
kierunek: LEKARSKI rok: I przedmiot: EMPATIA W MEDYCYNIE (fakultet) PL 2022/2023
07/02/2023
kierunek: LEKARSKI rok: II przedmiot: ETYKA LEKARSKA Z BIOETYKĄ PL 2022/2023
07/02/2023
kierunek: LEKARSKI rok: III przedmiot: TECHNIKI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ ORAZ MECHANIZMY WPŁYWU SPOŁECZNEGO (fakultet) PL 2022/2023
07/02/2023
kierunek: LEKARSKI rok: V przedmiot: MEDYCYNA PALIATYWNA PL 2022/2023
07/02/2023
field: MEDICINE year: I subject: HISTORY OF MEDICINE EP 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: I subject: EMPATHY IN MEDICINE (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: II subject: MEDICAL ETHICS WITH BIOETHICS EP 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: III subject: INTERPERSONAL COMMUNICATION TECHNIQUES AND MECHANISMS OF SOCIAL INFLUENCE (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: MEDICINE year: V subject: PALLIATIVE MEDICINE EP 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: I przedmiot: HISTORIA STOMATOLOGII PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: I przedmiot: EMPATIA W MEDYCYNIE (fakultet) PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: I przedmiot: SPOŁECZNE ASPEKTY ZAWODU LEKARZA DENTYSTY (fakultet) PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: III przedmiot: MEDYCYNA/OPIEKA PALIATYWNA W STOMATOLOGII - ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNE (fakultet) PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: IV przedmiot: PRAWO I ETYKA W STOMATOLOGII PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: V przedmiot: BIOETYKA PL 2022/2023
02/08/2022
kierunek: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY rok: V przedmiot: PRAWO MEDYCZNE PL 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: I subject: HISTORY OF DENTISTRY EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: I subject: EMPATHY IN MEDICINE (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: I subject: SOCIAL ASPECTS IN THE DENTAL PROFESSION (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: III subject: MEDICINE/PALLIATIVE CARE IN DENTISTRY - PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS (elective) EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: IV subject: LAW AND ETHICS IN DENTISTRY EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: V subject: BIOETHICS EP 2022/2023
02/08/2022
field: DENTISTRY year: V subject: MEDICAL LAW EP 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: I przedmiot: EMPATIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: I przedmiot: ETYKA ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: I przedmiot: HISTORIA MEDYCYNY I DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: II przedmiot: ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNO-SPOŁECZNE W MEDYCYNIE I OPIECE PALIATYWNEJ (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: II przedmiot: PRAWO MEDYCZNE 2022/2023
02/08/2022
kierunek: ANALITYKA MEDYCZNA rok: IV przedmiot: PROPEDEUTYKA MEDYCYNY 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: I stopień: I przedmiot: BIOETYKA 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: I stopień: I przedmiot: EMPATIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: II stopień: I przedmiot: ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNO-SPOŁECZNE W MEDYCYNIE I OPIECE PALIATYWNEJ (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: III stopień: I przedmiot: PRAWO AUTORSKIE 2022/2023
02/08/2022
kierunek: BIOTECHNOLOGIA rok: I stopień: II przedmiot: ETYKA PROWADZENIA BADAŃ 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: I przedmiot: PSYCHOLOGIA 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: I przedmiot: SOCJOLOGIA 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: I przedmiot: EMPATIA W ZAWODACH MEDYCZNYCH (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: II przedmiot: ASPEKTY PSYCHOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNO-SPOŁECZNE W MEDYCYNIE I OPIECE PALIATYWNEJ (fakultet) 2022/2023
02/08/2022
kierunek: FARMACJA rok: III przedmiot: ETYKA OGÓLNA 2022/2023
02/08/2022
bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886