Zakład Farmakognozji i Naturalnych Środków Leczniczych


Siedziba jednostki:

Plac Polskiego Czerwonego Krzyża 1, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, p. 1, pokój 1.19 (sekretariat)


Sekretariat:

email: farmakognozja@pum.edu.pl, tel: +48 91 815 10 12


Kierownictwo:

  • dr hab. n. farm. Małgorzata Geszke-Moritz kierownik jednostki

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. przyr. Magdalena Liput asystent

 

Studencki 3 roku kierunku farmacja podczas ćwiczeń z farmakognozji prowadzonych w nowej siedzibie Zakładu

w budynku MCD 3 w roku akademickim 2021/22

                       

            

 

Zajęcia prowadzone w Zakładzie Farmakognozji i Naturalnych  Środków Leczniczych

 

3 rok kierunku farmacja (rok akademicki 2022/23):

Sylabus przedmiotu farmakognozja

Regulamin przedmiotu farmakognozja

Harmonogram przedmiotu farmakognozja

 

4 rok kierunku farmacja (rok akademicki 2022/23):

Sylabus przedmiotu leki pochodzenia naturalnego

Regulamin przedmiotu leki pochodzenia naturalnego

Harmonogram przedmiotu leki pochodzenia naturalnego

 

 

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886