Baner informacji z jednostek

Zakład Chemii Medycznej


Siedziba jednostki:

70-111 Szczecin, Aleja Powstańców Wlkp. 72 Budynek MCD 1, pierwsze piętro


Sekretariat:

+48 91 466 16 44 chemia@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska izabela.gutowska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Maria Olszewska maria.olszewska@pum.edu.pl
 • dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj malgorzata.stanczyk.dunaj@pum.edu.pl
 • dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak jolanta.szymanska.pasternak@pum.edu.pl
 • dr n. med. Marta Skórka-Majewicz marta.skorka.majewicz@pum.edu.pl
 • dr n. med. Wojciech Żwierełło wojciech.zwierello@pum.edu.pl
 • dr inż. Anna Fajdek-Bieda anna.fajdek.bieda@pum.edu.pl

ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ

Departament of Medical Chemistry

 

Ogłoszenia

 • Zakres materiału określony w sylabusie danego przedmiotu (wykłady, seminaria oraz materiał z ćwiczeń) jest obowiązkowy do zaliczenia kolokwiów, uzyskania zaliczenia oraz zdania egzaminu z danego przedmiotu.
 • Na zajęciach laboratoryjnych w Zakładzie Chemii Medycznej wymagane jest, by każdy student posiadał fartuch laboratoryjny, okulary oraz rękawiczki ochronne. W powyższe artykuły można zaopatrzyć się między innymi w następujących placówkach: CEZAL – ul. Piłsudskiego 7 lub KEIA – Pl. Kilińskiego 3
 • W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku studenci nie będą mogli uczestniczyć  w ćwiczeniach laboratoryjnych.
 • Aktualne harmonogramy zajęć, sylabusy oraz regulaminy znajdują się w na stronie Zakładu Chemii Medycznej w plikach do pobrania (aktualizacja 24.11.2023)

 

Information for students - English program

 • All students attending laboratory classes are required to wear lab coats, safety glasses and gloves.
 • Students without the abovementioned items will not be allowed to participate in the classes.
 • Attention! - The scope of the material specified in the syllabus (lectures, seminars and laboratory material) is obligatory to pass the test and obtain credit.

 

Konsultacje:

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt e-mailowy z wybranym nauczycielem akademickim.

 

Sekretariat:

Załatwianie spraw studenckich odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.00.

 

Koło naukowe:

Zapraszamy do udziału w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Medycznej studentów kierunków analityki, biotechnologii, farmacji, lekarskiego, stomatologii, którzy uzyskali zaliczenia z przedmiotów chemicznych na pierwszym roku studiów. Tematy prac związane są z badaniami naukowymi realizowanymi w ZChM, ale jesteśmy otwarci na  nowe inicjatywy.

 

Działalność naukowo-badawcza:

Zasadnicza problematyka naukowa, w której obszarze działają pracownicy Zakładu Chemii Medycznej:

 • badanie stresu oksydacyjnego w chorobach o podłożu wolnorodnikowym
 • stres oksydacyjny oraz analiza jakościowa i ilościowa chemokin i cytokin w chorobach nowotworowych
 • białka szoku cieplnego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek
 • rola aktywności biologicznej
 • rola aktywności biologicznej cząstek DAMP u osób nurkujących
 • jakościowa i ilościowa analiza cytokin i chemokin u pacjentów dializowanych
 • zaburzenia metabolizmu u pacjentów po oparzeniach
 • stres oksydacyjny, stan zapalny, zaburzenia metabolizmu tkanek twardych u pacjentów ortopedycznych
 • wpływ czynników środowiskowych na inwazyjność komórek ludzkiego glejaka linii U-87

 

Stosowane techniki badawcze:

 • techniki elektroforetyczne
 • elektroforeza żelowa
 • Western-Blotting
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa
 • spektrofotometria
 • spektrofluorymetria
 • metody immunoenzymatyczne (ELISA)
 • hodowle komórkowe
 • cytometria
 • potencjometria jonoselektywna
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886