Zakład Chemii Medycznej


Siedziba jednostki:

70-111 Szczecin, Aleja Powstańców Wlkp. 72 Budynek MCD 1, pierwsze piętro


Sekretariat:

+48 91 466 16 44 chemia@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska izabela.gutowska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Maria Olszewska maria.olszewska@pum.edu.pl
 • dr n. chem. Małgorzata Stańczyk-Dunaj malgorzata.stanczyk.dunaj@pum.edu.pl
 • dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak jolanta.szymanska.pasternak@pum.edu.pl
 • dr n. med. Marta Skórka-Majewicz marta.skorka.majewicz@pum.edu.pl
 • dr n. chem. Sławomir Westerlich slawomir.westerlich@pum.edu.pl
 • dr n. med. Wojciech Żwierełło wojciech.zwierello@pum.edu.pl

ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ

Departament of Medical Chemistry

Ogłoszenia

 • Zakres materiału określony w sylabusie danego przedmiotu (wykłady, seminaria oraz materiał z ćwiczeń) jest obowiązkowy do zaliczenia kolokwiów, uzyskania zaliczenia oraz zdania egzaminu z danego przedmiotu.
 • Na zajęciach laboratoryjnych w Zakładzie Chemii Medycznej wymagane jest, by każdy student posiadał fartuch laboratoryjny, okulary oraz rękawiczki ochronne. W powyższe artykuły można zaopatrzyć się między innymi w następujących placówkach: CEZAL – ul. Piłsudskiego 7 lub KEIA – Pl. Kilińskiego 3
 • W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku studenci nie będą mogli uczestniczyć  w ćwiczeniach laboratoryjnych.

 

Konsultacje:

W sprawie konsultacji prosimy o kontakt e-mailowy z wybranym nauczycielem akademickim.

 

Sekretariat:

Załatwianie spraw studenckich odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.00.

 

Koło naukowe:

Zapraszamy do udziału w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Medycznej studentów kierunków analityki, biotechnologii, farmacji, lekarskiego, stomatologii, którzy uzyskali zaliczenia z przedmiotów chemicznych na pierwszym roku studiów. Tematy prac związane są z badaniami naukowymi realizowanymi w ZChM, ale jesteśmy otwarci na  nowe inicjatywy.

 

Działalność naukowo-badawcza:

Stosowane techniki badawcze:

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886