Baner informacji z jednostek

Zakład Fizyki Medycznej


Siedziba jednostki:

ul. Ku Słońcu 13 (wejście od ul. Sikorskiego, I piętro), 71- 073 Szczecin


Sekretariat:

tel. +48 91 441 45 20, e-mail: kzfizmed@pum.edu.pl


Kierownictwo:

  • dr hab.n. med. Wojciech Podraza

Kadra dydaktyczna:

  • dr n. med. Karolina Jezierska adiunkt 792 52 76 52 karolina.jezierska@pum.edu.pl
  • Dariusz Rawojć pracownik naukowo-techniczny

Działalność dydaktyczna

  • Biofizyka dla I roku Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej, Wydziału Medycyny i Stomatologii i Wydziału Nauk o Zdrowiu

Działalność naukowo-badawcza

Funkcjonalna spektroskopia bliskiej podczerwieni.

Czynniki ryzyka retinopatii wcześniaków - aspekty biofizyczne.

Kwas askorbinowy w ocenie jakości wody.

Programy wirtualne w nauczaniu biofizyki.

Wpływ czynników fizycznych na organizm człowieka.

 

INFORMATION FOR STUDENTS

report  (scheme)

timetable


rules and regulations - Faculty of Medicine

rules and regulations - Faculty of Medicine and Dentistry


schedule


subjects - Faculty of Medicine

subjects -  Faculty of Medicine and Dentistry


syllabus  - faculty of Medicine and Dentistry

syllabus  - faculty of Medicine

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Na konsultacje zapraszamy w dowolnym terminie po uprzednim umówieniu się z prowadzącym zajęcia.

Wykłady w semestrze letnim 2022/2023 odbywają się zdlanie (nagrane i umieszczone na platformie TEAMS)

Wzór sprawozdania


Regulaminy:

Kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Farmacja 

Biotechnologia medyczna

Analityka Medyczna

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo NST

Położnictwo

Fizjoterapia

Ratownictwo


Harmonogram godzinowy (wszystkie kierunki)


Harmonogramy tygodniowe:

WMiS 

WFBMiML (II sem) - Biotechnologia i analityka medyczna

WNoZ (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo) + WFMBiML I sem. (farmacja)

Pielęgniarstwo NST


Tematy zajęć:

Kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i farmacja

Ratownictwo

Biotechnologia medyczna

Analityka Medyczna

Pielęgniarstwo NST


Sylabusy: 

Kierunek lekarski

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Farmacja 

Biotechnologia medyczna

Analityka Medyczna

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo NST

Położnictwo

Fizjoterapia

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886