Baner informacji z jednostek

Zakład Medycyny Nuklearnej


Siedziba jednostki:

Zakład Medycyny Nuklearnej SPSK Nr1 PUM 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 wejście N REJESTRACJA - tel. 91 4253444


Sekretariat:

tel./fax (91) 4253443, e-mail: nucmed@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Birkenfeld

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. n. med. Bożena Birkenfeld tel. 91 425 3449, 91 425 3443 email: bozena.birkenfeld@pum.edu.pl
 • dr hab. n. zdr. Hanna Piwowarska – Bilska , prof. PUM tel. 91 425 3443 email: hanna.piwowarska.bilska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Maria Listewnik tel. 91 425 3448 email: maria.listewnik@pum.edu.pl
 • dr n. zdr. Jacek Iwanowski tel. 91 425 34 43 email: jacek.iwanowski@pum.edu.pl
 • Dorota Woronowska tel. 91 425 34 43 email: dorota.woronowska@pum.edu.pl
 • Sekretariat - Cecylia Łyś tel. 91 425 34 43 email: cecylia.lys@pum.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Birkenfeld


 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 

 • medycyna nuklearna dla III roku studentów medycyny  Wydz. Lekarskiego z Oddz. Nauczania w Języku Ang. w tym dla studentów anglojęzycznych
 • diagnostyka izotopowa dla studentów IV roku Analityki Medycznej Wydz. Lek.-Biotech. i Med. Lab.
 • medycyna nuklearna (fakultet) dla studentów I roku II° Biotechnologii Medycznej Wydz. Lek.-Biotech. i Med. Lab.
 • zastosowanie znakowanych materiałów biologicznych i ich pochodnych (fakultet) dla studentów II roku II° Biotechnologii Medycznej Wydz. Lek.-Biotech. i Med. Lab.
 • nowoczesne techniki medyczne dla studentów II roku IIº Zdrowia Publicznego Wydz. Nauk o Zdrowiu
 • zajęcia w ramach onkologii dla studentów medycyny V roku Wydz. Lek. z Oddz. Nauczania w Języku Ang. w tym dla studentów anglojęzycznych, obejmujące między innymi tematykę: paliatywna terapia radioizotopowa u pacjentów z przerzutami do kośćca z zast. Sm-153, Sr-89, Ra-223; radioembolizacja guzów wątroby u pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi zmianami; leczenie rozsianych guzów neuroendokrynnych z zast. pochodnych somatostatyny znakowanych Y-90 lub Lu-177; leczenie rozsianych raków zróżnicowanych tarczycy z zast. I-131; radioizotopowa terapia glejaków mózgu
 • prowadzenie specjalizacji z medycyny nuklearnej
 • prowadzenie stażów specjalizacyjnych z diagnostyki obrazowej i radiologii, endokrynologii oraz radioterapii

 

Działalność naukowo-badawcza

 

Zasadnicza problematyka naukowa

 • diagnostyka chorób kośćca – zmiany przerzutowe, zapalenia, ocena implantów metodą SPECT/CT
 • diagnostyka guzów przytarczyc, weryfikacja histopatologiczna oraz genetyczna
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca, rozległość zmian niedokrwiennych – ocena leczenia po by-pass, plastyce wieńcowej, ocena rokowania po zawale
 • diagnostyka chorób nowotworowych tarczycy i sutka z zastosowaniem Tc99mMIBI
 • leczenie nadczynności tarczycy I-131 u dorosłych i dzieci
 • diagnostyka stanów zapalnych ze znakowanymi leukocytami i immunoglobulinami
 • badania dozymetryczne, narażenie pacjentów  po podaniu radiofarmaceutyków
 • badania dozymetryczne określające narażenie personelu na promieniowanie
 • terapie radioizotopowe u pacjentów onkologicznych
 • badania przesiewowe u noworodków

 

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • diagnostyka chorób kośćca – zmiany przerzutowe, zapalenia, ocena implantów metodą SPECT/CT
 • diagnostyka guzów przytarczyc, weryfikacja histopatologiczna oraz genetyczna
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca, rozległość zmian niedokrwiennych – ocena leczenia po by-pass, plastyce wieńcowej, ocena rokowania po zawale
 • diagnostyka chorób nowotworowych tarczycy i sutka z zastosowaniem Tc99mMIBI
 • leczenie nadczynności tarczycy I-131 u dorosłych i dzieci
 • diagnostyka stanów zapalnych ze znakowanymi leukocytami i immunoglobulinami
 • badania dozymetryczne, narażenie pacjentów  po podaniu radiofarmaceutyków
 • badania dozymetryczne określające narażenie personelu na promieniowanie
 • terapie radioizotopowe u pacjentów onkologicznych
 • badania przesiewowe u noworodków

 

Stosowane techniki badawcze

 • Scyntygrafia planarna i tomografia emisyjna SPECT/CT
 • Ultrasonografia
 • Biopsje zmian na szyi
 • Badania genetyczne
 • Laboratoryjne metody in vitro (RIA, IRMA, LIA, ILMA, IFMA, FIA)

 

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • Terapia i monitorowanie terapii radiojodem łagodnych chorób tarczycy
 • Diagnostyka pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc metodą scyntygrafii subtrakcyjnej za pomocą oryginalnego algorytmu obróbki komputerowej
 • Wprowadzenie mammoscyntygrafii do rutynowej diagnostyki chorych z rakiem sutka
 • Ocena przydatności metod radioizotopowych w diagnostyce choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego w relacji do innych badań nieinwazyjnych
 • Zastosowanie PET/CT u pacjentek z rakiem jajnika
 • Oszacowanie dawek u dzieci z chorobami onkologicznymi w wyniku badań z użyciem promieniowania  jonizującego
 • Rola czynników genetycznych wpływających na obrazowanie guzów przytarczyc
 • Narażenie personelu na promieniowanie jonizujące, w tym ocena dawek na oczy

 

Działalność medyczno-usługowa

 • Specjalność kliniczna: medycyna nuklearna.  Działalność usługowa w ramach SPSK1
 • Wykonywanie badań diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu medycyny nuklearnej w tym metodą SPECT/CT, terapie radioizotopowe, badania laboratoryjne.

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW


Analityka Medyczna 2023/2024:

Plan  zajęć

Tematy zajęć

Regulamin zajęć

Sylabus


Biotechnologia - Nowoczesne techniki obrazowania medycznego 2023/2024 :

Plan  zajęć

Tematy zajęć

Regulamin zajęć

Sylabus


Farmacja 2023/2024 :

Plan zajęć

Tematy zajęć

Regulamin zajęć

Sylabus

Materiały


Lekarski 2023/2024:

Plan zajęć grupa:

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Tematy zajęć

Regulamin zajęć

Sylabus


 

INFORMATION FOR STUDENTS

 

ENGLISH SPEAKING GROUP NUCLEAR MEDICINE PROGRAM 2021/2022

Department’s Internal Didactic Regulations - Nuclear Medicine

NUCLEAR MEDICINE TEMETABLE 2023/2024

N1

N2

N3.A

 

 

KOŁO NAUKOWE

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

W listopadzie 2019 r. rozpoczęło działalność Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

Opiekunowie i zakres działań SKN

1. Dr hab. n. o zdr. Hanna Piwowarska-Bilska

Tematyka badawcza: „Wdrożenie ilościowej medycyny nuklearnej do praktyki klinicznej.”

2. Dr n. med. Maria Listewnik

Tematyka badawcza: „Analiza półilościowa badań układu kostnego u chorych po alloplastyce stawu biodra.”

Konsultanci SKN

Prof. dr hab. n. med. Bożena Birkenfeld

Dr n. o zdr. Jacek Iwanowski

Dr n. med. Dominik Skupiński

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886