Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Aleksandra Kładna

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
tel. (091) 48 00 821
zhmel@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886