Zakład Technologii Postaci Leku (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

p.o. dr n. farm. Tomasz Siódmiak


Zespół:

  • dr n. farm. Tomasz Siódmak - p.o. kierownika
  • dr hab. n. farm. Dorota Wątróbska-Świetlikowska - adiunkt
  • dr n. farm. Adam Sikora - asystent
  • mgr farm. Anna Betłakowska - asystent
  • mgr farm. Joanna Chałupka - asystent
  • mgr farm. Jacek Dulęba - asystent
  • mgr inż. Joanna Liszniańska - pracownik naukowo-techniczny
  • mgr inż. Kamila Pukacka - pracownik inżynieryjno-techniczny
  • Agnieszka Sobska - sekretariat

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Wyposażenie laboratoryjne i aparaturowe Zakładu stwarzają możliwość realizacji badań w szerokim zakresie, obejmującym prace technologiczne oraz analityczne służące ocenie jakości postaci leku. Spośród najważniejszych elementów wyposażenia Zakładu należy wymienić aparaturę wytwórczą, która służy do sporządzania na skalę laboratoryjną różnorodnych form leku. Na wyposażeniu jednostki są tabletkarka uderzeniowa, zestaw do ekstruzji i sferonizacji, aparat fluidalny do granulacji, suszenia i powlekania, suszarka rozpyłowa, granulator do granulacji na sucho czy liofilizator. Zakład dysponuje urządzeniami badawczymi służącym do oceny postaci leku m.in.: zestaw do badania uwalniania substancji leczniczej: łaźnia wodna oraz kolektor frakcji, zestaw do badania uwalniania substancji leczniczej metodą przepływową z pompą HKP 60, friabilator, twardościomierz, aparat do badania czasu rozpadu, przesiewacz sitowy, spektrofotometr, zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, urządzenie do pomiaru wielkości cząstek metodą dyfrakcji laserowej, urządzenie po pomiaru nanocząstek i potencjału zeta, analizator tekstury , reometr rotacyjny oraz mikroskopy optyczne.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:


Adres jednostki:

71-244 Szczecin, pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 815 10 06

E-mail: ztpl@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886