Zakład Analityki Medycznej


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Aldona Siennicka

70-111, Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72
tel. 091 4661512
aldona.siennicka@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886