Zakład Fizyki Medycznej


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Wojciech Podraza

ul. Ku Słońcu 13 (wejście od ul. Sikorskiego) 71- 073 Szczecin
tel. (091) 441 45 20
kzfizmed@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886