Zakład Fizyki Medycznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Wojciech Podraza


Zespół:

 • dr n. med. Karolina Jezierska - adiunkt
 • dr n. med. Magdalena Łukowiak
 • mgr Dorota Karpińska - sekretariat
 • Dariusz Rawojć - pracownik naukowo-techniczny

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna: zajęcia w ramach przedmiotu biofizyka, dla studentów I roku kierunków: 

 • analityka medyczna,
 • biotechnologia medyczna,
 • farmacja,
 • lekarski,
 • lekarsko-dentystyczny,
 • fizjoterapia,
 • pielęgniarstwo i położnictwo.

Działalność naukowa: Badanie wpływu czynników chemicznych i fizycznych na organizm człowieka Badanie wpływu czynników chemicznych i fizycznych na twardość materiałów stosowanych w medycynie Druk 3D


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr hab. n. med. Wojciech Podraza w 1983 ukończył Pomorską Akademię Medyczną i uzyskał tytuł lekarza. W latach 1983-1992 pracował jako młodszy i starszy asystent w I Klinice Pediatrycznej Pomorskiej Akademii Medycznej, a specjalizację IIo z pediatrii uzyskał w 1990 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1994 roku na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie . Od 1997 roku pracuje w Zakładzie Fizyki Medycznej, początkowo jako adiunkt i starszy wykładowca, obecnie na stanowisku kierownika zakładu. W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Tematyka publikacji obejmuje choroby noworodków, w tym zakażenia noworodkowe i retinopatię wcześniaków, a także biofizykę w medycynie.


Adres jednostki:

71- 073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 13, wejście od ul. Sikorskiego, I piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 441 45 20

E-mail: kzfizmed@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886