Samodzielna Pracownia Farmakodynamiki


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. Mateusz Kurzawski

71-244 Szczecin, pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 3, pok. 1.37
tel. +48 91 815 10 20, +48 91 466 15 89

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886