Klinika Hematologii i Transplantologii


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n.med. Barbara Zdziarska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. +48 91 425 33 47

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886