Samodzielna Pracownia Farmacji Społecznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. farm. Anna Żuk


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność naukowa Samodzielnej Pracowni Farmacji Społecznej realizowana jest w trzech zakresach:

- badanie działalności aptek na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, obejmujące w szczególności proces nacjonalizacji aptek przebiegający w roku 1951 i proces prywatyzacji aptek przebiegający pod koniec lat 80. i w latach 90. XX w.;

- rozwój humanistycznych aspektów farmacji, w szczególności prowadzenie badań mających na celu zdefiniowanie w Polsce filozofii farmacji, która w polskiej farmacji nie jest określona;

- rozwój opieki nad pacjentem realizowanej przez farmaceutę, w szczególności poprzez prowadzenie badań i kształcenia w zakresie opieki farmaceutycznej i farmacji klinicznej, propagowanie idei opieki nad pacjentem wśród studentów farmacji, farmaceutów, pacjentów i kadry zarządzającej szpitali.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr n. farm. Anna Żuk ukończyła w 2010 roku Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Katowicach. Posiada dwa tytuły specjalisty w dziedzinie farmacji klinicznej i w dziedzinie farmacji szpitalnej.

W latach 2019-2023 była członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej VIII Kadencji oraz w latach 2020-2024 członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej VIII Kadencji. Obecnie podczas IX Kadencji samorządu jest członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Szczecinie.

Działalność Pani Doktor obejmuje również towarzystwa naukowe. W Kadencji 2021-2025 jest członkiem Zarządu (skarbnikiem) Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W 2023 roku została powołana w skład Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego i została recenzentem w czasopiśmie naukowym Farmacja Polska. Obydwa czasopisma naukowe znajdują się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych. 

W październiku 2022 roku dr n. farm. Anna Żuk została powołana na kierownika Samodzielnej Pracowni Farmacji Społecznej Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz koordynatora ds. praktyk studenckich kierunku farmacja i opiekuna studentów V roku kierunku farmacja.

Działalność naukowa Pani Doktor obejmuje badanie działalności aptek na ziemiach polskich w XIX i XX wieku,  w szczególności procesu nacjonalizacji aptek przebiegającego w roku 1951 i procesu prywatyzacji aptek przebiegającego pod koniec lat 80. i w latach 90. XX w.; rozwój humanistycznych aspektów farmacji, w szczególności prowadzenie badań mających na celu zdefiniowanie w Polsce filozofii farmacji, która w polskiej farmacji nie jest określona oraz obejmuje rozwój opieki nad pacjentem realizowanej przez farmaceutę, w szczególności poprzez prowadzenie badań i kształcenia w zakresie opieki farmaceutycznej i farmacji klinicznej, propagowanie idei opieki nad pacjentem wśród studentów farmacji, farmaceutów, pacjentów i kadry zarządzającej szpitali. 

Pani Doktor jest autorką oryginalnych prac: ○ Represje władzy ludowej wobec właścicieli prywatnych aptek w latach 1944–1950. Farmacja Polska, 2023, 79(5):269-280; ○ Ewaluacja statusu prawnego zawodu farmaceuty na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku [w] Gutowska I., Żuk A. Humanistyka w farmacji. Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 2023.


Adres jednostki:

MCD - 3 Plac Czerwonego Krzyża 1; pokój 1.35 71-251; Szczecin


Kontakt do jednostki:

Telefon: 91 81 510 18

E-mail: farmspol@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886