Zakład Anatomii Funkcjonalnej i Klinicznej


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Ziętek

71- 073 Szczecin, ul. Ku Słońcu 12, parter, wejście od ul. Sikorskiego
tel. +48 91 466 14 81
anfun@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886