Aktualnościnews

03.08.2022

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli

news

02.08.2022

Alarm BRAVO i CHARLIE-CRP

Do 31 sierpnia 2022 roku na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej decyzją Prezesa Rady Ministrów przedłużony jest 2

news

02.08.2022

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Dziekan Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli

news

02.08.2022

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Dziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

news

02.08.2022

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich.

news

29.07.2022

Bezpłatne szkolenia online AOTMiT

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza na bezpłatne szkolenia online z zakresu refundacji leków...

news

29.07.2022

Stypendia, dofinansowanie oraz mentoring dla osób podejmujących studia

Ministerstwo Zdrowia wdraża program „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach ...

news

27.07.2022

Spotkania informacyjne dla pacjentów z Ambasadorami Badań Klinicznych

Rozpoczęła się rekrutacja na spotkanie informacyjne dla pacjentów z Ambasadorami Badań Klinicznych. Spotkanie zaplano...

news

26.07.2022

Żegnamy prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Borowiaka

Zmarł prof. dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak, wieloletni pracownik Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie...

news

25.07.2022

Poradniki dotyczące postępowań awansowych w nauce

Poradniki dedykowane są dla osób dążących do uzyskania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

news

22.07.2022

Nowy program ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników PUM

Informujemy, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, działająca w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, w ...

news

21.07.2022

O sukcesie CLEPIC w PUM

Światowe media piszą o sukcesie pierwszej International Clinical Epigenetics Conference 2022 w Pomorskim Uniwersytecie M


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886