2. nabór na studia II stopnia na WNoZ-ie

20.09.2022 Ogłoszenia

Zapraszamy kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka kliniczna. Informujemy, że rejestracja elektroniczna, wpłata opłaty rekrutacyjnej oraz termin składania kompletu dokumentów odbywa się w terminie 21-29 września 2022 r. Dołącz do nas!

Studia II stopnia stacjonarne:

 • Dietetyka kliniczna
 • Położnictwo studia
 • Pielęgniarstwo

Studia II stopnia niestacjonarne:

 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny/podanie o przyjęcie na studia.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
 3. Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
 4. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
 5. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna).
 6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 7. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
 8. Suplement lub zaświadczenie o średniej ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (jeśli w suplemencie nie widnieje średnia).

 

Więcej informacji na temat rekrutacji znajdziesz na stronie tutaj.

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886