5 maja 2021 r. zmarł dr Zdzisław Bogusław Czajkowski

10.05.2021 Ogłoszenia

Urodził się w Bydgoszczy w 31 maja 1934 roku. Studiował w latach 1955-1961 na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Dyplom lekarza uzyskał w październiku 1963 r. Do 1999 roku pracował jako dydaktyk w PUM.

W latach 1964-2004 swoje życie zawodowe związał ze szczecińską uczelnią medyczną, wspinając się ścieżką kariery od asystenta, starszego asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy w I Klinice Położnictwa i Ginekologii, która z czasem zmieniała nazwę na Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej.

W roku 1969 wykonał specjalizację I stopnia z położnictwa i ginekologii, a w 1975 – specjalizację II stopnia. Rok wcześniej doktoryzował jako autor pracy pt. „Ocena parametrów równowagi kwasowa – zasadowej krwi włośniczkowej płodu jako metody rozpoznawania jego zagrożenia podczas porodu”. Promotorem dr Czajkowskiego był prof. Zygmunt Kornacki.

Dr Zdzisław Czajkowski ukończył wiele kursów i szkoleń w Polsce i za granicą (1969 r., prof. Kyank, Rostock; 1970 r., prof. H. Breborowicz, Poznań; 1971 r., prof. Stembera, Praga; 1975 r., prof. Kratochwil, Wiedeń; 1977- 1978 r., prof. Kuryak, Zagrzeb; 1980 r. prof. Holm, Kopenhaga). Był uczestnikiem licznych zjazdów i konferencji naukowych w Bratysławie, Berlinie, Pradze, Dubrowniku, Rostocku i Greifswaldzie.

Jako autor i współautor 63 publikacji naukowych przyczynił się do powstania nowatorskich przedsięwzięć. W 1969 roku zorganizował studio telewizyjne w Klinice, w 1970 stworzył laboratorium perinatologicznego Klinik Patologii Ciąży i Porodu, a w 1975 r. pracownię ultrasonograficzną w Klinice.

Brał udział w szkoleniach organizowanych przez WODKM dla lekarzy, położnych i pielęgniarek w Szczecinie, Koszalinie i w Warszawie, był specjalistą wojewódzkim ds. położnictwa i ginekologii dla woj. gorzowskiego (1978- 1984), przewodniczącym zespołu dydaktycznego PAM (1978-1980).

Za pracę i zaangażowanie w rozwój medycyny i dydaktyki otrzymywał nagrody uczelniane (1969-1980 - nagrody dydaktyczne Rektora PUM, 1970-1981 - nagrody naukowe Rektora PUM, 1983 - medal za zasługi dla PUM), a także rządowe i samorządowe (1985 r. - odznaka honorowa za dla woj. gorzowskiego, 1982 r. - Złoty Krzyż zasługi za dwudziestoletnią wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wychowawczą).

We wrześniu 1999 r. dr Zdzisław Czajkowski przeszedł na emeryturę jako dydaktyk, jednak do 2004 r. pracował jeszcze w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej, wspierając personel Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Świecka uroczystość pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Centralnym 14 maja br. o godzinie 14:00 (kwatera 45A).


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886