Absolutoria w późniejszym terminie

21.05.2020 Ogłoszenia

Uroczystości absolutoryjne absolwentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie zaplanowane na czerwiec i lipiec 2020 r. zostały przesunięte na jesień 2020 r.

Wpływ na powyższą decyzję ma aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce. Terminy absolutoriów poszczególnych wydziałów zostaną ustalone w terminie późniejszym.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886