Alarmy BRAVO i CHARLIE-CRP przedłużone

01.03.2023 Ogłoszenia

Do 31 maja 2023 roku na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej decyzją Prezesa Rady Ministrów przedłużony jest 3. stopnień alarmowy CHARLIE-CRP (zarządzenie nr 18) i 2. stopień alarmowy BRAVO (zarządzenie nr 19).

W związku z tym i zgodnie z Komunikatem Rektora PUM nr 5/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. oraz Wykazem przedsięwzięć i procedury Systemu Zarządzania Kryzysowego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, kierownicy jednostek organizacyjnych realizują następujące zadania:

 • przekazują pracownikom i studentom informację o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób podejrzany,
 • ściśle przestrzegają zapisy:
  • Instrukcji postępowania na wypadek ataku terrorystycznego na obiekty PUM (Zarządzenie Nr 40/2005 Rektora PUM),
  • Regulaminu ochrony przeciwpożarowej PUM w Szczecinie (Zarządzenie Nr 30/2014 Rektora PUM z dnia 28 marca 2014 roku),
  • Instrukcji udzielania pierwszej pomocy, postępowania na wypadek pożaru, postępowania w sytuacji uwolnienia się do środowiska substancji niebezpiecznych oraz na wypadek awarii z udziałem czynników biologicznych (Zarządzenie nr 26/2011 Rektora PUM z dn. 28 marca 2011 roku).
 • prowadzą akcję informacyjno-instruktażową dla pracowników i studentów dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania,
 • zobowiązani są wzmóc kontrole wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do jednostek organizacyjnych PUM,
 • współdziałają z właściwymi jednostkami Uniwersytetu dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony.


Komunikat Rektora.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886