Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi – studia podyplomowe!

08.11.2021 Ogłoszenia

Kolejny kierunek studiów dla osób aktywnych zawodowo. Do Państwa dyspozycji kameralne grupy i renomowani dydaktycy. Zapraszamy osoby chcące rozwijać się i podnosić kwalifikacje zawodowe.

Informacji udziela Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM
ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin, s.podyplomowe@pum.edu.pl, tel. 91 48 00 980 / 960.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886