AOTMiT nawiązał współpracę z PUM-em

20.10.2021 Ogłoszenia

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dr n. med. Roman Topór-Mądry i Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński, w obecności wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego i wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, podpisali dziś porozumienie o współpracy. 

W oparciu o ustawowe i swoje statutowe zadania strony działać będą w przestrzeni zdrowia publicznego na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia. Współpraca koncentrować się będzie na wymianie wiedzy i doświadczeń, a także realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i szkoleniowych w obszarze medycyny i farmacji.

- Ta współpraca to wielkie wyróżnienie i szansa na dalszy rozwój naukowy w PUM. A wysokie notowanie w ogólnopolskim rankingu uczelni w kategorii efektywność naukowa uwiarygadniają nas jako godnego partnera Agencji. – mówi rektor PUM, prof. Bogusław Machaliński – Wierzę, że nasza partycypacja w działalności Agencji pozwoli naukowcom naszej Alma Mater jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła w aspekcie naukowym, ale także i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

AOTMiT wraz z PUM-em inicjować i prowadzić będą ponadto analizy oraz prace rozwojowe w zakresie oceny technologii medycznych, czy założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

W PUM siedzibę będzie mieć Zespół Zamiejscowy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Szczecinie. Już w przyszłym tygodniu ruszają szkolenia realizowane przez AOTMiT, które naukowcom i dydaktykom PUM pozwolą bliżej poznać charakter współpracy i nowe możliwości.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886