Aplikacja edukacyjna – zmierzy postępy w nauce

26.09.2021 Ogłoszenia

Premiera aplikacji dla studentów medycyny i farmacji planowana jest na połowę grudnia 2021 r. Dzięki niej możliwe będzie sprawdzanie wiedzy lub jej braki w trakcie nauki, a także anonimowe porównywanie własnych wyników z wynikami studentów, również z innych uczelni. Aplikacja dostępna będzie w AppStore i GooglePlay.

 

To użyteczne narzędzie powstaje w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Greifswaldzie. Kierownikiem projektu jest współautor pomysłu - prof. Marek Droździk, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej PUM. Aktualnie zakończono prace nad kwestionariuszami pytań, przygotowanymi przez dydaktyków obu uniwersytetów. Ostatni etap to ich oprogramowanie.

Główna idea i korzyść działania aplikacji to „samoocena” wiedzy studenta z różnych dziedzin farmakologii. Użytkownicy odpowiadać będą na losowo zadawane pytania wielokrotnego wyboru, z czterema wariantami odpowiedzi. Systematyczne korzystanie z aplikacji stworzy indywidualną krzywą uczenia się, pokazującą efekty własne, ale również na tle zanonimizowanych wyników studentów spoza PUM. Taki rodzaj wspólnej – ogólnopolskiej i międzynarodowej – działalności dydaktycznej jest także doskonałą formą treningu przed późniejszymi egzaminami lekarskimi.

Projekt wystartował 1 stycznia 2021 r. Nosi nazwę: „Opracowanie jednolitego kwestionariusza niezbędnego do stworzenia aplikacji edukacyjnej dla studentów medycyny i farmacji” FMP-0441-20-C.  Dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Jego wartość sięga blisko 12,9 tys. euro. PUM realizuje go w ramach naboru specjalnego COVID-19 Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska (cel „Europejska Współpraca Terytorialna”).


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886