Badania head-to-head

30.06.2022 Ogłoszenia

Informujemy, że Agencja Badań Medycznych planuje 11 lipca br. ogłosić konkurs na realizację badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych (ABM/2022/3). 

Badania head-to-head polegają na porównaniu nowatorskiej interwencji medycznej ze standardową terapią lub lekiem z tej samej grupy terapeutycznej, który jest uznawany za najlepszy w swojej klasie. Tego typu badania mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, który z dwóch ocenianych leków jest bardziej skuteczny. 

Planowany termin składania wniosków od 11 lipca do 20 października 2022 roku. Projekty składane w ramach Konkursu będą musiały posiadać status:

  • niekomercyjnych badań klinicznych, dotyczących oceny skutków działania produktu leczniczego,
  • lub eksperymentów badawczych.

Wkrótce więcej szczegółów dotyczących warunków konkursu. Więcej informacji


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886