Bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach wydawnictw: Springer i Elsevier

13.02.2020 Ogłoszenia

Narodowe programy publikowania otwartego

Wydawnictwo Elsevier

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikacje, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021. W roku 2020 program A działa od 1 stycznia do momentu wyczerpania się puli 1000 artykułów. W przypadku, jeśli pula artykułów przewidzianych na dany rok w programie A wyczerpie się przed końcem roku, to na pozostałą część roku zostanie uruchomiony Program B. Program B pozwala na publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych na koszt instytucji, w których są afiliowani autorzy korespondencyjni, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021. Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access.

Więcej informacji na temat otwartego programu Elsevier znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa

Wydawnictwo Springer

Krajowy program publikowania otwartego Springer umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych wydawnictwa Springer. Czasopisma hybdrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentulanych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Więcej informacji na temat otwartego programu Springer znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer_oa


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886