Bezpieczeństwo modelowania w 3D

09.02.2021 Ogłoszenia

Zbadają je naukowcy z SPSK nr2 w Szczecinie, którym Agencja Badań Medycznych przyznała grant w wysokości 14,2 mln zł na realizację projektu pt. „Ocena bezpieczeństwa i efektywności klinicznej stent-graftów aortalnych modelowanych przy użyciu innowacyjnej technologii drukowania modeli w formacie 3D – wieloośrodkowe badanie randomizowane”. 

Celem projektu jest randomizowane badanie wieloośrodkowe, dotyczące wykorzystania technologii wydruku 3D do projektowania i wykonywania modyfikacji stent-graftów aortalnych przy zaawansowanej chirurgii aorty w leczeniu patologii aorty piersiowo-brzusznej. Ośrodek ze szpitala na Pomorzanach otrzymał grant ponieważ ma największe w Polsce doświadczenie w leczeniu zarówno łuku aorty jak i aorty piersiowo-brzusznej przy użyciu technologii stent-graftów modyfikowanych przez lekarza tak zwanych PMEG (Physician Modified Endo Grafts).

Badana technologia została wprowadzona do klinicznego użycia w SPSK nr2 dwa lata temu i już pozwala doskonale modelować wszczepiane stent-grafty bez potrzeby oczekiwania (średnio 6-12 tygodni) na wyprodukowanie stent-graftu szytego na miarę , czyli obecnie używanych graftów typu „CMD” (Custom Made Device) przy czym jest kilkukrotnie tańsza. Jednak przed upowszechnieniem jej konieczne jest przeprowadzenie badań klinicznych na co ośrodek szczeciński otrzymał ww. grant.

Wysokie miejsce w rankingu ABM i uzyskanie pełnej proponowanej w projekcie kwoty świadczy o dużym znaczeniu praktycznym i ekonomicznym prowadzonych badań z ogromnym przełożeniem na przyszłe planowanie budżetu przeznaczonego na leczenie w zakresie zaawansowanej chirurgii aorty w Polsce. Wynikami z pewnością będzie zainteresowany zarówno NFZ, MZ oraz AOTOM.

Kierownikiem projektu jest dr n med Paweł Rynio, natomiast koordynatorem badania, które prowadzone będzie w zespole Kliniki Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Angiologii PUM SPSK Nr 2 kierowanej przez prof. dr hab. n med Piotra Gutowskiego, jest dr hab. n med. Arkadiusz Kazimierczak.

Warto dodać, że w projekcie uczestniczą ośrodki naczyniowe z Poznania i Wrocławia.

Więcej:


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886