BHP w podmiotach leczniczych - studia podyplomowe

10.05.2021 Ogłoszenia

Zapraszamy na studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, które obejmą zagadnienia bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy w podmiotach leczniczych.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków i ekspertów, specjalistów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, strażaków, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, lekarzy medycyny pracy, zajmujących się na co dzień realizacją zadań związanych ze służbą BHP w podmiotach leczniczych oraz administracji publicznej

Skierowane są do absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia wykonujących zawód związany z sektorem rynku usług zdrowotnych i chcących uzyskać nową specjalizację zawodową, a także dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematyka prowadzonych zajęć pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP w podmiotach leczniczych, szczególnie w zakresie prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, oceny ryzyka zawodowego, sposobów rozpoznawania i eliminowania zagrożeń występujących w środowisku pracy, ograniczania negatywnego wpływu procesów i działań w zakładzie pracy na środowisko zewnętrzne. Dodatkowo każdy ze słuchaczy dowie się, jak właściwie prowadzić szkolenia okresowe i instruktażowe pracowników z wykorzystaniem narzędzi szkoleniowych i rozwinięciu kompetencji miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Absolwenci studiów podyplomowych „BHP w podmiotach leczniczych” zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskają kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Studia są więc doskonałym sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze ochrony zdrowia.

 

Koszt 4.400 zł
Studia trwają dwa semestry

Informacji udziela:
s.podyplomowe@pum.edu.pl
tel. 91 48 00 960/980
www.pum.edu.pl/skp


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886