CWBK PUM – wspieramy i szkolimy

23.03.2023 Ogłoszenia

„BADANIA KLINICZNE – standard czy innowacja?” to już drugie szkolenie skierowane do członków zespołów badawczych i przyszłych badaczy planujących swój udział w badaniach klinicznych. Zorganizowało je Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM w połowie marca br. w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 PUM.

Podczas spotkania o organizacji pracy ośrodka badawczego oraz szeroko rozumianej współpracy przy realizacji badań klinicznych opowiedzieli Rafał Becht – kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów SPSK Nr 1 PUM, Beata Maciejewska – członek zarządu Stowarzyszenia GCPpl, Krzysztof Michalski – dyrektor Site Management & Monitoring, AstraZeneca I Karolina Sorbian-Gajewska – zastępca dyrektora CWBK PUM. W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślili najważniejszy aspekt powodzenia projektu badawczego – czyli komunikację. Omówiono także współpracę pomiędzy ośrodkiem, badaczem i sponsorem, podając regulacje zgodne z zasadami etycznymi, standardami ICH GCP E6 (R2) oraz przepisami obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego. Są to m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, określające jakość ośrodków badań klinicznych, w którym ma być przeprowadzone badanie kliniczne. Kolejną regulacją jest Ustawa z 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, mówiąca m.in. o lepszej ochronie uczestników badań oraz o obowiązkach wynikających z pełnionych ról przy ich realizacji.

Rosnący rynek badań klinicznych to rosnące wymagania w zmieniającym się środowisku projektów medycznych. Dlatego celem CWBK PUM jest osiąganie najwyższych standardów w prowadzeniu badań klinicznych i realizowanie ich wg ustalonych schematów. Centrum nie zawsze jednak działa schematycznie – stawia bowiem na innowacyjność i szuka najlepszych rozwiązań, co ma bezpośredni wpływ na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. CWBK współpracuje z firmami farmaceutycznymi, które są w ciągłym procesie badawczym. Dzięki wspólnie prowadzonym badaniom klinicznym pojawią się w przyszłości kolejne innowacyjne terapie, pozwalające skuteczniej leczyć nieuleczalne dotychczas choroby – nowotworowe, neurologiczne, immunologiczne, zakaźne, psychiczne, cukrzycę czy choroby układu sercowo-naczyniowego. Badania kliniczne dają więc nadzieję na lepsze i dłuższe życie chorym na całym świecie, a współpraca z Centrum Wsparcia badań Klinicznych PUM daje możliwość bycia częścią tego niezwykle ważnego procesu.

Zapraszamy do współpracy z CWBK PUM.

 

Zdjęcia Dominika Blacharska, SPSK Nr 1 PUM w Szczeciniebg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886