DEMENTI

28.10.2020 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, iż pojawiające się w sieci Internet i mediach społecznościowych informacje o rzekomym unieważnianiu i odbieraniu przez Rektora PUM stypendiów lub innych świadczeń studentom PUM jest nieprawdziwe.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886