Dodatkowy nabór na Pielęgniarstwo

21.12.2022 Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 7 z dnia 20.12.2022 r.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM ogłasza kolejny nabór na kierunek:

Pielęgniarstwo I stopnia – studia niestacjonarne

Rejestracja elektroniczna, wpłata opłaty rekrutacyjnej  oraz termin składania kompletu dokumentów:

21.12.2022 r. - 30.12.2022 r.

 

Lista wymaganych dokumentów :

  1. Wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny/podanie o przyjęcie na studia.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
  3. Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
  4. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
  5. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna).
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886